BÁO CÁO - Nghiên cứu ứng dụng của Fuzzy Logic trong điều khiển nhiệt độ


Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng của Fuzzy Logic trong điều khiển nhiệt độ" được trình bày với các nội dung: Logic mờ và nhiệt độ, thiết kế hệ mới điều khiển nhiệt độ, mô phỏng ứng dụng logic mờ trong điều khiển nhiệt độ. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo đề tài nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: