BÁO CÁO THỰC TÂP - Tìm hiểu và cài đặt openvpn


Trung tâm giao dịch CNTT Hà Nội (HITTC) được biết đến là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Bưu chính viễn thông Hà Nội. Trung tâm là một trong những đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực CNTT. Là cầu nối quan trọng giữa Chính quyền thành phố với các doanh nghiệp CNTT, giữa thị trường CNTT trong nước với quốc tế. Thông qua hoạt động của mình Trung tâm tham mưu cho Thành phố trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện ngành CNTT Việt Nam.
Với môi trường làm việc cụ thể tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội, được sự giúp đỡ tận tình của Lãnh đạo Trung tâm và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, qua tìm hiểu thực tế về những vấn đề lý thuyết đã được học tại trường. Dưới đây là bản Báo cáo Thực tập Tổng hợp của em về những vấn đề cơ bản của Trung tâm. Trong quá trình viết báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế em kính mong Lãnh đạo Trung tâm, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và cô giáo hết sức giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành thực tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Em xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thanh Hương.


NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần 1: 3
I) Giới thiệu về Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội 3
Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin Hà Nội (HITTC - HaNoi Imformation Technology  Transaction Centre) 3
II) Chức năng hoạt động của Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội 4
III) Mô hình hoạt động và các hoạt động của trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội 5
III.1. Mô hình hoạt động 5
III.2. Các hoạt động 6
IV) Nguồn Tài chính: 10
IV.1. Nguồn kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp: 10
IV.2. Nguồn Thu sự nghiệp: 11
V) Hệ thống mạng tại Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin Hà Nội 12
V.1) Hệ thống mạng dùng cho các phòng ban của trung tâm HITTC 13
V. 2) Hệ thống mạng dùng cho các khối văn phòng của các công ty có trong tòa nhà HITTC 20
Phần 2: Triển khai mạng riêng ảo tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội 22
I) Giới thiệu đề tài 22
II) Nội dung triển khai VPN trên Linux tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội 23
II.1. Cơ sở lý thuyết 23
II.2 )Triển khai mạng riêng ảo tại Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội 27
Phần 3: Thực hiện triển khai 33
I. Cài đặt và cấu hình OpenVPN trên máy chủ Linux 33
II) Cài đặt và cấu hình cho các máy Client 49
Kết luận 51
Các tài liệu tham khảo 52

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: