BÁO CÁO - Thực tập tốt nghiệp ngành điện tử công ty Samsung


Trong thời kì công nghiệp hoá ngày càng phát triển của đất nước ta. Và nhu cầu của con người ngày càng được cải thiện và nâng cao.khi đó việc áp dụng nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào sản xuất, trao đổi thông tin,giải trí... là một điều rất cần thiết và là cả một vấn đề để chúng ta quan tâm.
Thời đại kỹ thuật số đã mang lại sự thay đổi và cả cơ hội mang tính cách mạng  cho kinh doanh toàn cầu, các công ty chuyên về sản xuất thiết bị truyền thông đã đáp lại bằng những công nghệ tiên tiến, các sản phẩm cạnh tranh, và sự đổi mới không ngừng.

Trong đợt thực tập này, sinh viên chúng em đã tiếp xúc được phần nào với các công nghệ sản xuất điện thoại tiên tiến từ các linh kiện điện tử như :tụ điện, IC, đi ốt..., đến các thiết bị máy móc có tính năng cao và các linh khiện cần thiết cho việc lắp giáp các mạch điện tử. Hầu hết công việc đều được áp dụng tự động hoá xí nghiệp để cải tiến và nó đã giúp con người tiết kiệm được sức lao động và có thể thay thế được nhiều công nhân và thuận tiện hơn cho người sử dụng, nâng cao cả về chất lượng và sản lượng cho sản phẩm đầu ra ...từ đó thấy được rằng, ngoài việc học lý thuyết trên lớp thì việc được thực tập để được tiếp cận với các thiết bị máy móc chuyên ngành  rất quan trọng khi nó giúp cho sinh viên chúng em có thể nhận biết một cách trực quan và thực tế hơn rất nhiều. 
Thời gian thực tập tuy ngắn nhưng thực sự chúng em đã học được những kinh nghiệm rất quý báu cả về kiến thức chuyên ngành, tinh thần đoàn kết, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp để làm hành trang cho công việc sau này.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp giới thiệu và giúp đỡ tận tình của các thầy trong khoa và các anh chị quản lý bộ Phận KHO + MAIN, công ty SAMSUNG đã giành cho em những bài học quý báu này!

NỘI DUNG:

Đánh Giá Thực Tập Của Khoa…………………………………………..3
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS………...4
II. TỔNG QUAN VỀ SAMSUNG VINA………………........................................... 7
             1.    Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................... 7
            -    Các cột mốc phát triển của samsung vina..................................................... 7
           2.   Tình hình kinh doanh ........................................................................................
             3.    Môi trường làm việc........................................................................................... 9
            4.   Các loại mặt hàng....................................................................................... 9

III.Quá Trình Thực Tập Và Làm Việc Tại Công Ty..............................10
            1.    Lịch thực tập tại công ty....................................................................................12
            2.    Nội dung công việc được phân công................................................................. 12

A – TỔNG QUAN VỀ VIỆC CẤP NGUYÊN LIỆU CHO CÁC BỘ PHẬN.........13

I–TỔNG QUAN ................................................................................................13
II – DÒNG CHẢY NGUYÊN VẬT LIỆU ......................................................14
B - TỔNG QUAN VỀ PHÒNG PPMM.....................................................................15
I – ĐẦU TIÊN LÀ QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG : GR............................................16
II – TIẾP THEO LÀ QUÁ TRÌNH XUẤT HÀNG : GI................................17
II – CHECK THẺ KHO........................................................................................................23
C – TỔNG QUAN CÁC CÔNG ĐOẠN LẮP RÁP VÀ HOÀN THIỆN.................24
           Cấu tạo cơ bản 1 chiếc điện thoại di động .....................................................32
D – KẾT LUẬN .....................................................................................................................33
E – Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ YÊU CẦU ............................................................................34

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: