Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư tại tp.hcm


Thị trường mua bán “ Nhà ở “ trong những năm gần đây điễn ra hết sức sôi động, một trong những đối tượng hoạt động này hướng tới chính là những căn hộ chung cư. Do mức sống của người dân tăng lên rõ rệt thì nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao đã đạo điều kiện cho thị trường mua bán căn hộ chung cư phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Do những đối tượng đặc thù là những căn hộ chung cư, một loại tài sản đặc biệt khi khách hàng có sự cân nhắc trước khi quyết định. Minh họa rõ nhất về điều này chính là đề tài nghiên cứu sau đây.

Mục tiêu nghiên cứu này là khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định của khách hàng mua căn hộ chung cư tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này được tiến hành theo phương pháp tiếp cận hỗn hợp bao gồm cả nghiên cứu định tính và định lượng, được tiến hành qua 4 bước sau:

( 1 ) Xây dựng mô hình nghiên cứu, từ việc nghiên cứu lý thuyết hành vi người tiêu dùng đến giai đoạn quyết định mua, tác giả đề xuất các giả thuyết nghiên cứu và từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu.
( 2 ) Đề xuất mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo, mô hình nghiên cứu cần được hiệu chỉnh cho phù hợp với khảo sát khách hàng tại Tp.HCM của thị trường Việt Nam tương ứng với thang đo khái niệm.
( 3 ) Phân tích kết quả nghiên cứu dựa theo khảo sát thực tế thông qua 3 phương pháp như sau: đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định mua căn hộ chung cư của khách hàng trong nghiên cứu.
( 4 ) Dựa vào kết quả nghiên cứu cần đề xuất hàm ý với chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và với Chính phủ cho việc hiệu chỉnh cho phù hợp các yếu tố tác động đến quyết định của người mua để từ đó hoàn thiện hơn về lĩnh vực kinh doanh bất động sản là việc cung cấp những căn hộ chung cư an tâm cho người dân trong bối cảnh Việt Nam và các nước đang phát triển.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mey Yin) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: