Dạy học chủ đề vectơ theo hướng liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 THPT


Môn Toán là môn học gắn liền với thực tiễn (sinh ra từ thực tiễn và để phục vụ thực tiễn), môn toán cũng có rất nhiều ứng dụng và trở thành công cụ có hiệu lực của một số môn học khác. Vì vậy dạy học theo hƣớng liên môn để HS thấy đƣợc những mối liên hệ của nội dung toán với những môn học khác và thực tiễn là hết sức cần thiết trong việc tạo hứng thú học tập và phát triển năng lực HS, đặc biệt là phát triển năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy ở các trƣờng phổ thông hiện nay cho thấy, hầu hết giáo viên (GV) chƣa để ý, quan tâm đúng mức đến việc vận dụng dạy học tích hợp, liên môn vào bộ môn.
Chủ đề vectơ là một nội dung quan trọng trong chƣơng trình hình học lớp 10 và đƣợc sử dụng nhiều trong môn Vật lí. Tuy nhiên trong quá trình dạy học chủ đề vectơ tại các trƣờng phổ thông, GV chủ yếu chú trọng truyền đạt kiến thức vectơ thuần túy không liên hệ với các môn học khác có sử dụng đại lƣợng vectơ khiến cho HS thấy xa vời, không hứng thú, đồng thời khi học tập các bộ môn khác có sử dụng đến những kiến thức của chủ đề vectơ đã học ở môn Toán nhƣng HS lúng túng, không vận dụng và liên hệ đƣợc dẫn đến giảm hiệu quả dạy học và phát triển năng lực HS.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trần Hiền Ngân) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: