GIÁO TRÌNH - Môn học PLC Mitsubishi (Lê Hoàng Vinh)


Giáo trình này cung cấp một số khía cạnh của bộ điều khiển lập trình (PLC) dựa trên quá trình tìm hiểu về bộ PLC FX1 N thuộc họ FX của hãng Mitsubishi electric. Qua đó giúp cho sinh viên, học sinh có những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động hoá dùng PLC trong công nghiệp, trình bày một số lệnh cơ bản chủ yếu về tập lệnh của PLC Mitsubishi electric, cách cài đặt, sử dụng các lệnh để tạo ra chương trình điều khiển và cách sử dụng phần mềm FXGPWIN và phần mềm mô phỏng FX TRAINING BEG -E. Ngoài ra còn có nhiều bài tập đã được giải đáp và nhiều bài tập mở rộng giúp cho sinh viên học sinh phát triển kỹ năng cần thiết trong việc lập trình PLC.


NỘI DUNG:

Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PLC 
I. Lịch sử ra đời và phát triển của PLC.
II. Khái quát về bộ lập trình PLC.
III. Cấu Trúc phần cứng PLC của họ FX
IV. Giới thiệu các PLC họ FX Family 
Chương 2: CÁC THIẾT BỊ VÀ LỆNH CƠ BẢN 
A. Khái niệm
I. Khái niệm về một chương trình 
II.  Các khái niệm cơ bản dùng trong lập 
III. Cách đọc Logic của chương trình Ladde
B. Các tập lệnh cơ bản của lập trình ladder và instruction
Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH STEP LADDER 
I. Khái niệm về lập trình STL 
II. Khởi động và kết thúc chương trình STL
III. Lập bước giữa các trạng thái của chương STL 
IV. Cấu trúc của một bước trong chương trình STL 
Chương 4: HƯỚNG DÂN sử DỤNG PHAN MEM FXTRN-BEG-E 
I. Giới thiệu 
II. Giao diện phần mềm FXTRN-BEG- E
III. Giới thiệu Giao diện chương trình FXTRN-BEG 
IV. Phương pháp lập trìnhFXTRN-BEG - E
V. Bài tập ứng dụng phần mềm FX-TRN-BEG E
Chương 5: CÁC BÀI TẬP ỨNG DỤNG TRONG PLC FXTRN-BEG-E 
I.  Các dạng bài tập 
II. Bài giải tham khảo các bài tập trong FXTRN-BEG 
1. Bài tập A3
2. Bài tập B1,B2 
3. Bài tập B3 
4. Bài tập B4 
5. Bài tập Cl,2. 
6. Bài tập C4
7. Bài tập DI
8. Bài tập D2 
9. Bài tập D3 
10. Bài tập D4,5 
11 . Bài tập D6. 
12. Bài tập E1
13. Bài tập E2 
14. Bài tập E3 
15. Bài tập E4 
16.Bài tập E5 
17. Bài tập E6. 
18. Bài tập F 1
19. Bài tập F2
20. Bài tập E3
21.  Bài tập F4
22. Bài tập F5
23. Bài tập F6. 
24.Bài tập F7.
Chương 6: SỬ DỤNG PHAN MEM FXGP-WIN E 
I. Giới thiệu 
II. Phần mềm FXGP-WINE.
III. Các bước lập một chương trình mới
IV. Phương pháp lập trình
V. Bài tập ứng dụng phần mềm FXGP-WINE.
Chương 7: LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT VÀ KIỂM TRA BẢO TRÌ HỆ THỐNG PLC
I. Xem xét sự khả thi 
II.  Trình tự thiết kế hệ thống PLC 
III.  Tổ chức bố trí phần cứng hệ thống
IV. Chạy thử chương trình
V.  Lập tài liệu cho hệ thống 
VI.  Bảo trì hệ thống PLC.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: