HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THÔNG MINH VVT – I (VARIABLE VALVE TIMING INTELLIGENT SYSTEM)


Trong thời điểm vật giá leo thang hiện nay , đặt biệt là giá xăng , dầu đang ngất ngưỡng .Thì trong việc chọn mua một phương tiên giao thông đi lại đặt biệt là ô tô thì người tiêu dùng hướng tới một loại xe vừa phải tiện nghi vừa tiết kiệm được nhiên liệu . Hệ thống phân phối khí thông minh VVT-I đã giải quyết được vấn đề trên. Chẳng những vừa tiết kiệm được vấn đề nhiên liệu mà còn vừa giảm bớt gây ô nhiễm môi trường.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1.1 Nhiệm vụ :
1.2 Yêu cầu :
1.3 Phân loại cơ cấu phân phối khí của động cơ đốt trong
1.4 Một số hệ thống phân phối khí ở động cơ đốt trong …….
CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU  CÁC CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ THÔNG MINH.
2.1 Giới thiệu sơ lựơc :
2.2 Hệ thống phối khí VVT-I :
2.2.1 Lịch sử hình thành hệ thống phân phối khí VVT
2.2.2 Cấu tạo :
2.2.3Nguyên lý hoạt động
2.2.4 Trục cam và hệ thống phối khí thông minh (VVT-i):
2.3 Công nghệ VVTL-I của HONDA
2.3.1 Cấu tạo
2.3.2 Nguyên lý hoạt động:
2.4 Cấu tạo và hoạt động của hệ thống VTEC (VARYABLE VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC CONTROL ) công nghệ  VTEC của  HONDA :
2.4.1 Cấu tạo
2.4.2 Nguyên lý hoạt dộng
2.5 Tìm hiểu MVEC trên xe  MISUBISHI :
2.5.1 Cấu tạo
2.5.2 Nguyên lý hoạt động
 2.6 Cơ cấu  VARIO CAM PLUS của hang PORSCHE :
2.6.1 Cấu tạo:
2.6.2 Nguyên lý hoạt động :
2.7 Cơ cấu EMVT : Điều khiển xuppap bằng điện :
2.8 Cơ cấu EVHS : điện _ thủy lực :
CHƯƠNG III : CÁC HƯ HỎNG , PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ SỬA CHỬA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ .
3.1  Hư hỏng của cơ cấu phối khí thường do 2 nguyên nhân : Xu páp đóng không kín và Xu páp làm việc có tiếng gõ :
3.2  Các hư hổng của các bộ phận tay dổi hành trình xupap :
3.3 Phưong pháp kiểm tra hư hổng và cơ cấư phân phối khí :
3.4 Kiểm tra cảm biến :

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: