Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập với Snort và IPTables


Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS là thiết bị phần cứng, phần mềm hay có sự kết hợp của cả hai để thực hiện việc giám sát, theo dõi và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó sẽ phân tích để tìm ra dấu hiệu của sự xâm nhập hay tấn công hệ thống và thông báo đến người quản trị hệ thống. Nói một cách tổng quát, IDS là hệ thống phát hiện các dấu hiệu làm hại đến tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn dùng của hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng, làm cơ sở cho bảo đảm an ninh hệ thống.


1.1.2. Phát hiện xâm nhập

Phát hiện xâm nhập là tập hợp các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để phát hiện các hành vi đáng ngờ cả ở cấp độ mạng và máy chủ. Hệ thống phát hiện xâm nhập phân thành hai loại cơ bản:

· Hệ thống phát hiện dựa trên dấu hiệu xâm nhập.
· Hệ thống phát hiện các dấu hiệu bất thường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: