LUẬN VĂN - GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ Ở VIỆT NAM


“Tại sao con người lại phạm tội hay nguyên nhân gốc rễ của tội phạm là gì?” Đã có nhiều học thuyết, trường phái khác nhau ra đời và phát triển theo những con đường riêng nhưng đều cố gắng lý giải vấn đề này. Mỗi học thuyết, trường phái đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nghiên cứu tội phạm học. Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud cũng vậy, có thể đánh giá thuyết phân tâm học là một trong những học thuyết về tâm lý có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống và có giá trị thực tiễn cho đến ngày hôm nay. Để hiểu rõ hơn thuyết phân tâm học của Sigmund Freud, cần tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của học thuyết và từ đó, nhóm xin nêu quan điểm về giá trị thực tiễn của học thuyết trong hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. 


NỘI DUNG:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC............................3
1. Vài nét về Sigmund Freud (1856 – 1939)...........................................................3
2. Cơ sở hình thành và phát triển  thuyết phân tâm học.........................................4
3. Nội dung của thuyết phân tâm học.....................................................................6

II. Ý NGHĨA CỦA THUYẾT PHÂN TÂM HỌC...............................................9

III. GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ Ở VIỆT NAM........................................................12
1. Quá trình tiếp cận thuyết phân tâm học ở Việt Nam.........................................12
2. Ứng dụng của thuyết phân tâm học trong giải thích nguyên nhân của tội phạm ở Việt Nam........................................................................................................13
3. Ứng dụng của thuyết phân tâm trong việc đưa ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam..............................................................................................16

IV. KẾT LUẬN......................................................................................................16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................18


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Đức Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: