LUẬN VĂN - Khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện hữu nghị


Hàng năm theo thống kê của WHO thì có khoảng 9-10 triệu người mắc mới ung thư và một nửa trong số đó chết vì căn bệnh này. 60% các ca ung thư mắc mới là ở châu Phi, châu Á, ở Trung và Nam Mỹ [20]. Hàng năm số người bị ung thư ở châu Á tăng lên 3-5% [21]. Các loại ung thư đại trực tràng, tiền liệt tuyến thường gặp ở các nước giàu [15].


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .................................................................................... 2
1.1 Tổng quan về bệnh ung thư đại trực tràng ................................................ 2
1.1.1 Dịch tễ bệnh ung thư đại trực tràng .......................................................... 2
1.1.2 Các yếu tố liên quan đến cơ chế bệnh sinh............................................... 3
1.1.3 Chẩn đoán ................................................................................................. 4
1.1.4 Các giai đoạn bệnh ................................................................................... 5
1.2 Điều trị ung thư đại trực tràng ................................................................... 7
1.2.1 Nguyên tắc chung ..................................................................................... 7
1.2.2 Phẫu thuật ................................................................................................. 7
1.2.3 Xạ trị ......................................................................................................... 8
1.2.4 Hoá trị ....................................................................................................... 8
1.3 Theo dõi sau điều trị ................................................................................... 16
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 17
2.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................. 17
2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn ............................................................................... 17
2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .................................................................................. 17
2.1.3 Thời gian nghiên cứu .............................................................................. 17
2.2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 17
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu ................................................................................ 17
2.2.2 Cách chọn mẫu ....................................................................................... 17
2.3 Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 18
2.3.1 Đặc điểm bệnh nhân của mẫu nghiên cứu .............................................. 18
2.3.2 Đặc điểm sử dụng hoá chất điều trị UTĐTT .......................................... 18
2.3.3 Tác dụng không mong muốn của hoá chất ............................................. 18
2.3.4 Xử trí TDKMM ...................................................................................... 18
2.4 Một số quy định dùng trong nghiên cứu .................................................. 18
2.4.1 Các công thức tính toán .......................................................................... 18
2.4.2 Phân loại độc tính của hoá trị liệu trong điều trị ung thư ....................... 19
2.4.3 So sánh liều dùng.................................................................................... 19
2.5 Phương thức xử lý số liệu .......................................................................... 19
2.6 Đạo đức trong nghiên cứu ......................................................................... 19
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 20
3.1 Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu ......................... 20
3.1.1 Đặc điểm về tuổi, giới tính ..................................................................... 20
3.1.2 Phân loại bệnh nhân UTĐTT ................................................................. 20
3.1.3 Phân loại bệnh nhân UTĐTT theo chức năng thận ................................ 23
3.1.4 Phân loại bệnh nhân theo chỉ số huyết học............................................. 23
3.2 Đặc điểm về sử dụng hoá chất điều trị UTĐTT ....................................... 24
3.2.1 Các phương pháp điều trị UTĐTT có sử dụng hoá chất đã áp dụng ...... 24
3.2.2 Số đợt điều trị hoá chất ........................................................................... 24
3.2.3 Hoá chất sử dụng điều trị UTĐTT.......................................................... 25
3.2.4 Các phác đồ điều trị hoá chất ................................................................. 26
3.2.5 Mối liên quan giữa phác đồ điều trị và giai đoạn bệnh .......................... 27
3.2.6 Sự thay đổi phác đồ điều trị .................................................................... 28
3.2.7 Liều dùng ................................................................................................ 28
3.2.8 Cách dùng ............................................................................................... 32
3.2.9 Đánh giá sơ bộ đáp ứng với hoá trị liệu ................................................. 34
3.3 Tác dụng không mong muốn của hoá chất và cách xử trí ...................... 35
3.3.1 Tác dụng không mong muốn trên hệ tạo máu ........................................ 35
3.3.2 Tác dụng không mong muốn trên hệ tiêu hoá ........................................ 37
3.3.3 Tác dụng không mong muốn trên hệ thận, tiết niệu ............................... 38
3.3.4 Tác dụng không mong muốn toàn thân .................................................. 39
3.3.5 Xử trí TDKMM ...................................................................................... 40
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN ...................................................................................... 43
4.1 Đặc điểm về bệnh nhân .............................................................................. 43
4.2 Đặc điểm về sử dụng hoá chất điều trị UTĐTT ....................................... 44
4.2.1 Bàn luận về các phương pháp điều trị UTĐTT có sử dụng hoá chất ..... 44
4.2.2 Về lựa chọn phác đồ điều trị hoá chất .................................................... 46
4.2.3 Về liều dùng ........................................................................................... 48
4.2.4 Cách dùng ............................................................................................... 51
4.2.5 Đánh giá sơ bộ đáp ứng với hoá trị liệu ................................................. 51
4.3 Về tác dụng không mong muốn của hoá chất và cách xử trí .................. 52
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .................................................................................... 53
1 Kết luận ........................................................................................................... 53
1.1 Về đặc điểm bệnh nhân sử dụng thuốc .................................................... 53
1.2 Về đặc điểm thuốc điều trị ung thư được sử dụng ................................. 53
1.2.1 Về phác đồ điều trị ................................................................................. 53
1.2.2 Về liều dùng, cách dùng ......................................................................... 53

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hiep Tran) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: