Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60


Trước đây, Graphene chỉ được xem là loại vật liệu có trên lý thuyết với cấu trúc đơn lớp hình tổ ong hoàn hảo của các nguyên tử carbon và sử dụng một mô hình lý thuyết để mô tả tính chất của các vật liệu khác từ carbon như than chì, fulleren, và ống carbon nano [1,24] (Hình 1.2). Các dự đoán trước đây [27] cho rằng trong thực tế do sự thay đổi nhiệt cản trở sự sắp xếp trật tự tinh thể trong một vùng rộng ở nhiệt độ nhất định nên Graphene không bền.

Mãi đến đầu thế kỉ XXI, Graphene mới trở thành một vật liệu có thật trong thực tế [29,30]. Khơi ngòi là công trình nghiên cứu của tác giả Geim và Novoselov đã tạo ra Graphene đơn lớp bằng phương pháp sử dụng băng dính (scotch tape). Kể từ đó, rất nhiều các nghiên cứu về hiện tượng vật lý của Graphene đã được tiến hành và tạo ra hàng loạt các ứng dụng công nghệ mới, tiềm năng trong tương lai từ graphene như bóng bán dẫn đơn điện tử (single-electron transistor) [23], màn hình cảm ứng (flexible display) [7] và pin mặt trời (solar cell) [28,47]. Hiện nay nhiều nghiên cứu đang được nỗ lực thực hiện nhằm phát hiện các tính chất hóa lý mới của Graphene cũng như tìm cách chế tạo Graphene với số lượng lớn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: