ĐỒ ÁN - Cánh tay robot Puma


Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vấn đề tự động hóa sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng .
Nhằm nâng cao năng suất dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cải thiện điều kiện lao động , nâng cao năng suất lao động…đặt ra là hệ thống sản xuất phải có tính linh hoạt cao. Robot công nghiệp là một bộ phận quan trọng để tạo ra những hệ thống tự động đó.

Robot công nghiệp đã có mặt trong sản xuất từ nhiều năm trước, ngày nay robot công nghiệp được dùng ở nhiều lĩnh vực sản xuất. đó là xuất phát từ những ưu điểm mà robot đó đã được chọn và đúc kêt lại trong quá trình sản xuất,robot có những tính năng mà con người không thể có được, khả năng làm việc ổn định,làm việc trong môi trường độc hại… Do đó việc đầu tư nghiên cứu, chế tạo ra ngững loại robot phục vụ cho công cuộc tự động hóa sản xuất là rất cần thiết cho hiện tại và trong tương lai.
Môn học ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ giúp chúng em bước đầu làm quen,tìm hiểu, học cách chế tạo và rất có ích cho chúng em sau này.
Trong quá trình học môn ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ chúng em còn nhiều thiếu sót mong các thầy chỉ bảo thêm cho chúng em.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: