ĐỒ ÁN - Công nghệ sản xuất cafe rang xay


Quá trình rang có thể được thực hiện nhờ tác nhân truyền nhiệt là khí nóng hay truyền nhiệt gián tiếp nhờ một bề mặt kết hợp với đảo trộn, tăng cường sự đối lưu. Có thể dùng nguồn bức xạ làm nguồn nhiệt.


NỘI DUNG:

1. SƠ LƯỢC VỀ CÀ PHÊ 1
1.1 Các giống cà phê 1
1.2 Cấu tạo hạt cà phê 2
1.3 Thành phần hóa học của cà phê 2
2. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÀ PHÊ RANG XAY 3
3. THUYẾT MINH QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 4
3.1 Phân loại, làm sạch 4
3.2 Quá trình rang 4
3.3 Quá trình nghiền 13
3.4 Quá trình bao gói 14

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: