ĐỒ ÁN - Giao thức sip trong voip (session initiation protocol) - Giao thức báo hiệu điều khiển


Trong kỹ thuật mạng máy tính, các tài liệu RFC (Request For Comments - RFC) là 1 loạt các bản ghi nhớ chứa những nghiên cứu mới, những phương pháp luận ứng dụng cho công nghệ internet.
Thông qua Hội đồng Internet (Internet Society) các kỹ sư và các nhà khoa học máy tính có thể công bố luận văn dưới hình thức là một bản ghi nhớ RFC để cho những đồng nghiệp khác phê bình hoặc chỉ đơn thuần là để thông báo những tin tức hoặc quan điểm mới về mặt kỹ thuật. Tổ chức chuyên trách kỹ thuật liên mạng (IETF – Internet Engineering Task Force) chấp nhận những lý thuyết đã được công bố trong các RFC và đã được ứng dụng thực tế như là những tiêu chuẩn cho Internet.

NỘI DUNG:

I .  Tổng quan về giao thức SIP
1. Tổng quan về RFC
2. Tổng quan về giao thức SIP
3. Nguồn gốc sự phát triển của SIP
II.  Các thành phần bên trong mạng SIP
1. SIP User Agent
2. SIP Server
3. Mối liên hệ giữa các thành phần trong mạng SIP
4. Bản tin SIP
4.1 SIP Response
4.2  SIP Request
4.3 Các trường Header
4.4 Message Body
4.5 Cấu trúc bản tin SIP
5. Chức năng của SIP
5.1 Thiết lập,sửa đổi và kết thúc phiên
5.2 Tính di động của người sử dụng
6. Thiết lập và hủy cuộc gọi SIP
III. Các giao thức hỗ trợ trong SIP
1. RSVP ( Reource Revervation Protocol ) : Giao thức chiếm trước tài nguyên mạng.
2. RTP ( Real Time Tranpsport Protocol ) : Giao thức vận chuyển thời gian thực
3. RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)odd port-port lẻ
4. RTSP ( Real Time Streaming Protocol ) : Giao thức tạo luồng thời gian thực .
5. SDP ( Session Description Protocol ) : Giao thức mô tả phiên kết nối đa phương tiện
6. MIME ( Multipurpose Internet mail Extension – Mở rộng thư tín Internet đa mục đích
7. HTTP ( Hypertext Transfer protocol ) : Giao thức truyền siêu văn bản
IV. Kết luận
V .  Demo
1. Mục tiêu và mô hình
2. Công cụ Demo
3. Các bước
4. Kết quả

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: