ĐỒ ÁN - Khai thác kĩ thuật hệ thống treo khí nén trên xe ô tô THACO KINGLONG KB120SH (Thuyết minh + Bản vẽ)


Sau thời gian học tập tại trường, trải qua đợt thực tập tốt nghiệp tại xí nghiệp xe buýt 10-10 cùng với sự tìm hiểu về xu thế phát triển của phương tiện xe bus công cộng với sự góp ý của thầy giáo ThS. Nguyễn Hồng Quân. Kết thúc khóa học em đã lựa chọn đề tài sau làm đồ án tốt nghiệp.
Tên đề tài: KHAI THÁC KĨ THUẬT HỆ THỐNG TREO KHÍ NÉN TRÊN XE THACO KINGLONG KB120SH.
Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đồ án, nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Hồng Quân và được sự giúp đỡ của bạn bè đến nay em đã hoàn thành các yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo để em có thể hoàn thiện đồ án đúng tiến độ.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN………………………………………………………..4
1.1. GIỚI THIỆU VỀ XE Ô TÔ THACO KINGLONG KB120SH……………….4
1.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG TREO KHÍ NÉN TRÊN XE THACO KINGLONG KB120SH………………………………..9
1.2.1. Hệ thống treo trước…………………………………………………………11
1.2.2. Hệ thống treo sau…………………………………………………………...14
1.2.3. Đặc điểm và nguyên lí làm việc các cụm chi tiết trong hệ thống treo khí 16
1.2.3.1. Van tải trọng 16
1.2.3.2. Túi hơi 17
1.2.3.4. Thanh ổn định ngang 21
CHƯƠNG II: KHAI THÁC KĨ THUẬT HỆ THỐNG TREOKHÍ NÉN TRÊN XE KINGLONG KB120SH 23
2.1. CÁC KHÁI NIỆM QUI ĐỊNH VỀ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA 23
2.1.1. Các khái niệm về bảo dưỡng sửa chữa 23
2.1.1.1. Mục đích của bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô 24
2.1.1.2. Tính chất của bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô …………………….24
2.1.2. Các qui định về bảo dưỡng sửa chữa……………………………………….25
2.1.2.1. Qui định chung…………………………………………………………...25
2.1.2.2. Bảo dưỡng ô tô …………………………………………………………..26
2.1.2.3. Sửa chữa ô tô …………………………………………………………….28
2.2. CÁC HƯ HỎNG NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA HỆ THỐNG TREO KHÍ NÉN TRÊN XE THACO KINGLONG KB120SH 29
2.3. BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT HÊ THỐNG TREO KHÍ NÉN TRÊN XE  KINGLONG KB120SH 34
2.3.1. Bảo dưỡng hằng ngày……………………………………………………....34
2.3.2. Bảo dưỡng định kì ........…………………………………………………....34
2.3.4. Bảo dưỡng một số chi tiết của hệ thống treo khí nén....................................35
2.3.5. Qui trình tháo lắp hệ thống treo khí 40
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN GIẢM CHẤN CHO HỆ THỐNG TREO TRƯỚC 41
3.1. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CẢN VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CỦA GIẢM CHẤN 41
3.1.1. Xác định hệ số cản của giảm chấn 41
3.1.2. Xây dựng đường đặc tính của giảm chấn…………………………………..42
3.2. TÍNH TOÁN CÁC KÍCH THƯỚC CỦA GIẢM CHẤN 44
KẾT LUẬN 49
TÀI LIÊU THAM KHẢO 50

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: