ĐỒ ÁN - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty tnhh nam thành, kcn tân tạo, quận bình tân, tp. hồ chí minh


Bảo vệ môi trường (BVMT) và phát triển bền vững là một trong những mục tiêu hàng đầu của các ngành công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, một câu hỏi đượcN đặt ra cho các nhà doanh nghiệp là làm thế nào để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường (ÔNMT) đồng thời vẫn nâng cao hiệu quả kinh tế.
Các giải pháp đang được các doanh nghiệp sử dụng hiện nay thường là xử lý cuối đường ống (end-of-pipe). Đây là giải pháp vừa đắt tiền vừa không mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí còn nằm ngoài khả năng của một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sản xuất sạch hơn (SXSH) là một giải pháp hữu hiệu hơn, vừa cải thiện hiện trạng môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, nâng cao nâng lực cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt giải pháp này phù hợp với khả năng tài chính và năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay.

Bên cạnh đó, việc thực hiện SXSH sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO, thì các sản phẩm của Việt Nam buộc phải đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của thò trường thế giới. Vì thế, có thể xem việc triển khai hoạt động SXSH là đòi hỏi tất yếu với nước ta hiện nay.

NỘI DUNG:

Chương 1 – MỞ ĐẦU
1.1.Đặt vấn đề 1
1.2. Lý do chọn đề tài 1
1.3. Mục tiêu của đề tài 2
1.4. Nội dung nghiên cứu 3
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.5.1. Đối tượng nghiên cứu 3
1.5.2. Phạm vi nghiên cứu 3
1.5.3. Phạm vi thời gian 3
1.6. Phương pháp nghiên cứu 3
1.6.1. Phương pháp luận 3
1.6.2.Phương pháp nghiên cứu 4
1.7.Ý nghóa của đề tài 5
1.7.1. Ý nghóa khoa học 5
1.7.2.Ý nghóa thực tiễn 6
Chương 2 – TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN
2.1. Đònh nghóa SXSH 7
2.2. Các điều kiện tiên quyết khi áp dụng SXSH 8
2.3. Phương pháp luận của một chương trình SXSH 9
2.4. Các giải pháp SXSH 10
2.5. Các lợi ích từ việc thực hiện SXSH 13
2.5.1. Giảm chi phí sản xuất 13
2.5.2.Giảm chi phí xử lý chất thải 13
2.5.3. Cơ hội thò trường mới và được cải thiện 13
2.5.4. Cải thiện hình ảnh doanh nghiệp 13
2.5.5. Tiếp cận các nguồn tài chính dễ dàng hơn 14
2.5.6. Môi trường làm việc tốt hơn 14
2.5.7. Tuân thủ các quy đònh, luật môi trường tốt hơn 14
2.6. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện SXSH 14
2.6.1. Thuận lợi 14
2.6.2. Khó khăn 15
2.7. Tình hình và xu thế áp dụng SXSH trên thế giới và ở Việt Nam 16
2.7.1. Trên thế giới 16
2.7.2. Ở Việt Nam 19
2.8. Một số mô hình SXSH trong ngành dệt nhuộm đã được triển khai
tại Việt Nam 22
Chương 3 – TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM VÀ CÔNG TY
TNHH NAM THÀNH
3.1. Tổng quan về ngành dệt nhuộm 25
3.1.1. Hiện trạng ngành dệt nhuộm TP. HCM 25
3.1.2. Các tác động tới môi trường của ngành dệt nhuộm 27
3.2. Tổng quan về công ty Nam Thành 29
3.2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty 29
3.2.2. Tổng quan về quá trình sản xuất của công ty 30
3.2.3. Hiện trạng môi trường tại công ty 32
3.2.4. Nhu cầu sử dụng điện, nước và nhiên liệu tại công ty 36
3.2.5. Hiện trạng vệ sinh công nghiệp – an toàn lao động tại công ty 38
Chương 4 – NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH CHO
CÔNG TY TNHH NHUỘM NAM THÀNH
4.1.Khởi động 39
4.1.1. Thành lập đội SXSH 39
4.1.2. Liệt kê các công đoạn trong quá trình nhuộm vải PES và cotton 40
4.1.3. Xác đònh và lựa chọn công nghệ gây lãng phí 46
4.2. Phân tích các bước công nghệ 46
4.2.1. Chuẩn bò sơ đồ công nghệ chi tiết 46
4.2.2. Cân bằng vật chất – năng lượng 48
4.2.3. Tính toán chi phí theo dòng thải 56
4.2.4. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp SXSH 58
4.2.5. Sàng lọc các giải pháp SXSH 63
4.3. Lựa chọn các giải pháp SXSH 68
4.3.1. Đánh giá tính khả thi về kỹ thuật 68
4.3.2. Đánh giá tính khả thi về kinh tế 71
4.3.3. Đánh giá tính khả thi về môi trường 74
4.3.4. Lựa chọn các giải pháp để thực hiện 77
4.4. Lên kế hoạch chuẩn bò thực hiện các giải pháp SXSH 80
Chương 5 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1.Kết luận 85
5.2. Kiến nghò 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Quang Mạnh Trần) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: