ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống cấp nước nóng cho bể bơi khách sạn dùng bơm nhiệt (Full)


Khí hậu Việt Nam được chia làm hai mùa với sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, vì vậy các công trình bể bơi chủ yếu chỉ được khai thác trong 06 tháng mùa nóng còn lại 06 tháng mùa lạnh thì không được sử dụng. Điều này gây lãng phí lớn trong quá trình khai thác cũng như đầu tư xây dựng bể bơi cho chủ đầu tư.
          Để khắc phục mặt hạn chế này, đã có một số Hãng sản xuất thiết bị làm nóng nước cho bể bơi với nhiều dây chuyền công nghệ khác nhau, kinh phí đầu tư và khai thác vận hành cũng rất khác nhau cho nên bài toán về kinh tế đang là một vấn đề đáng quan tâm.

          Qua quá trình tìm hiểu và tiếp xúc với một số công nghệ đang được dùng hiện nay, em xin được phân tích tóm tắt một số điểm chủ yếu để có phương án so sánh, lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả, tối ưu nhất cho công trình bể bơi của mình.
           Dưới đây là bản tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho bể bơi. Do kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án này chắc chắn không tránh khỏi sai sót, rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn

NỘI DUNG:

Phần I. Đánh giá lợi ích của việc sử dụng bơm nhiệt             
      1 Mục đích đề tài                                                                                            3
         1.1 Lợi ích sức khỏe                                                                                   
         1.2 Lợi ích thương mại                                                                               
         1.3 Nhu cầu ứng dụng                                                                               
     2 Phương pháp                                                                                                6
Phần II. Cơ sở lý thuyết                                                                                        7
      I.Tìm hiểu chung về bơm nhiệt.                                                             7
         1.1.Giới thiệu chung về bơm nhiệt
   1.2 Nguyên lý làm việc của bơm nhiệt nén hơi.
    1.3 Đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt qua hệ số φ
    1.4 Sơ đồ công nghệ của phương pháp sử dụng bơm nhiệt
II.Tìm hiểu nguyên nhân tổn thất năng lượng ra ngoài môi trường.           9           
     III Tính thủy lực cho mạng nhiệt                                                             10         
    1 Tính chọn đường kính ống
    2 Tính sức cản thủy lực
      2.1 Các loại tổn thất áp suất
      2.2 Hệ số trở lực ma sát λ
      2.3 Hệ số trở lực cục bộ-ξ
    3 Phân bố áp suất môi chất trên đường ống
    4 Tính chọn bơm , quạt cho mạng nhiệt:
Phần III Tính toán thiết kế sơ bộ                                                                 18


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


Khí hậu Việt Nam được chia làm hai mùa với sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, vì vậy các công trình bể bơi chủ yếu chỉ được khai thác trong 06 tháng mùa nóng còn lại 06 tháng mùa lạnh thì không được sử dụng. Điều này gây lãng phí lớn trong quá trình khai thác cũng như đầu tư xây dựng bể bơi cho chủ đầu tư.
          Để khắc phục mặt hạn chế này, đã có một số Hãng sản xuất thiết bị làm nóng nước cho bể bơi với nhiều dây chuyền công nghệ khác nhau, kinh phí đầu tư và khai thác vận hành cũng rất khác nhau cho nên bài toán về kinh tế đang là một vấn đề đáng quan tâm.

          Qua quá trình tìm hiểu và tiếp xúc với một số công nghệ đang được dùng hiện nay, em xin được phân tích tóm tắt một số điểm chủ yếu để có phương án so sánh, lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả, tối ưu nhất cho công trình bể bơi của mình.
           Dưới đây là bản tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho bể bơi. Do kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án này chắc chắn không tránh khỏi sai sót, rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn

NỘI DUNG:

Phần I. Đánh giá lợi ích của việc sử dụng bơm nhiệt             
      1 Mục đích đề tài                                                                                            3
         1.1 Lợi ích sức khỏe                                                                                   
         1.2 Lợi ích thương mại                                                                               
         1.3 Nhu cầu ứng dụng                                                                               
     2 Phương pháp                                                                                                6
Phần II. Cơ sở lý thuyết                                                                                        7
      I.Tìm hiểu chung về bơm nhiệt.                                                             7
         1.1.Giới thiệu chung về bơm nhiệt
   1.2 Nguyên lý làm việc của bơm nhiệt nén hơi.
    1.3 Đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt qua hệ số φ
    1.4 Sơ đồ công nghệ của phương pháp sử dụng bơm nhiệt
II.Tìm hiểu nguyên nhân tổn thất năng lượng ra ngoài môi trường.           9           
     III Tính thủy lực cho mạng nhiệt                                                             10         
    1 Tính chọn đường kính ống
    2 Tính sức cản thủy lực
      2.1 Các loại tổn thất áp suất
      2.2 Hệ số trở lực ma sát λ
      2.3 Hệ số trở lực cục bộ-ξ
    3 Phân bố áp suất môi chất trên đường ống
    4 Tính chọn bơm , quạt cho mạng nhiệt:
Phần III Tính toán thiết kế sơ bộ                                                                 18


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: