ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống treo cho xe con du lịch


Trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay, nhu cầu về chuyên chở hàng hoá và hành khách là rất lớn. Có rất nhiều phương tiện giao thông cùng tham gia giải quyết vấn đề này, một trong những phương tiện không thể thiếu được đó là ÔTô. ở Việt Nam những năm gần đây số lượng ôtô lưu thông càng lớn, chủng loại càng phong phú và đa dạng : xe tải, xe khách, xe con…

Chính vì vậy mà đòi hỏi chúng ta - những kĩ sư  ôtô trong tương lai phải nhanh chóng nắm bắt được những công nghệ về sản xuất ôtô để từ đó cải tiến chất lượng của từng bộ phận của xe, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, và tiến tới nội địa hoá và đẩy mạnh nền công nghiệp ôtô của đất nước cũng như giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động.

Trên ôtô, Hệ thống treo có vai trò hết sức quan trọng, nó quyết định đến ổn định chuyển động của bánh xe trên đường. Đối với xe con thì vấn đề này càng quan trọng hơn, vì xe con chạy ở vận tốc cao hơn nên đòi hỏi về ổn định chuyển động cao và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người đó là sự tiện nghi và thoải mái khi vận hành xe.
Đề tài thiết kế  mà em được giao là: “ Thiết kế hệ thống treo cho xe con du lịch ”. Trên cơ sở phân tích những ưu nhược điểm của từng loại hệ treo và yêu cầu bố trí cụ thể trên xe ,ta sẽ tính toán thiết kế hệ treo trước là hệ treo hai đòn ngang.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………...1
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TREO ……………………………3
I.1.Công dụng, yêu cầu và phân loại Hệ Thống Treo………………….4
I.2.Xu hướng phát triển của Hệ Thống Treo …………………………….27
PHẦN II : THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO HAI ĐÒN NGANG…………………..29
I.Chọn phương án thiết kế………………………………………………..30
II. Xác định các thông số cơ bản của hệ thống treo……………………...30
III.Động học hệ treo hai đòn ngang……………………………………...37
IV.Động lực học hệ treo hai đòn ngang………………………………….41
1.Chế độ tải trọng………………………………………………………...41
2.Xác định các phản lực tác dụng lên cơ cấu…………………………….44
V.Chọn và kiểm bền các bộ phận chính………………………………….55
V.1.Kiểm bền đòn ngang dưới…………………………………………...55
V.2.Kiểm bền Rôtuyn……………………………………………………61
VI.Tính toán và thiết kế lò xo……………………………………………64
VII.Tính thanh ổn định…………………………………………………..69
VIII.Tính toán và thiết kế giảm chấn…………………………………….74
IX.Quy trình công nghệ chế tạo rôtuyn………………………………….84
1.Phân tích điều kiện làm việc và chọn rôtuyn………………………… ..84
2.Trình tự nguyên công…………………………………………………..84
X. Hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa……………………………………..97
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………..99

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: