ĐỒ ÁN - Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển năng suất 20 triệu lít trên năm


Bia là loại nước uống có độ cồn thấp, giàu dinh dư ỡng. Ngoài việc cung cấp một lượng calori khá lớn, trong bia còn chứa một hệ enzim phong phú, kích thích tiêu hoá cho cơ thể con người.
Nguyên liệu chính dùng để sản xuất bia là malt đại mạch, hoa houblon vànước với một quy trình công ngh ệkhá đặc biệt. Ngoài ra đ ểtăng hiệu quả kinh tế cũng như đa dạng hoá sản phẩm, các nhà máy sản xuất bia còn dùng một số loại nguyên liệu thay thế như : đại mạch chưa nảy mầm, gạo, ngô đã tách phôi, Ngày nay, do phư ơng pháp thực hiện, do nguyên liệu, do nấm men sửdụng khác nhau mà có rất nhiều loại bia khác nhau. Mỗi loại đư ợc đặc trưng bởi mùi, v , màu sắc, đ ộrư ợu khác nhau.

Nước ta có khí hậu nhiệt đới nên nhu cầu s ửdụng bia khá nhiều. Lư ợng bia tiêu th ụtrong c ảnư ớc tăng vọt trong những năm qua. Sự phát triển của nền kinh tế làm mức sống trong nhân dân tăng cao. Nhu cầu thị trường đòi hỏi sản xuất ra những loại bia đặc biệt có chất lượng cao. Với những yêu cầu trên, tôi đã lựa chọn đ ềtài “Thiết kế nhà máy bia lên men bằng phương pháp cổ điển với năng suất 20 triệu lít/năm”. Đây là phương pháp lên men dài ngày trong thiết bị lên men chính và lên men phụ được đặt trong phòng lạnh có nhiệt độ xác định nên cho sản phẩm có chất lượng cao. Sản phẩm được sản xuất ra để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: