ĐỒ ÁN - Thiết kế và quy trình công nghệ, chế tạo, lắp ráp vận thăng vận chuyển vật liệu xây dựng sức nâng Q 300kg, chiều cao nâng 20m (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trải qua gần năm năm học nhìn lại cũng thật ngắn, qua quá trình học tập đó chúng em đã tích lũy được một vốn kiến thức nhất định, để phục vụ cho quá trình đi làm sau này, để có được điều đó không chỉ nhờ vào công học tập mà nhờ rất nhiều vào công ơn của các thầy dậy dỗ và kèm cặp.
Kết thúc khóa học của chúng em là một bài luận văn cuối khóa, để hoàn thành được khối lượng lớn kiến thức trong bài luận văn, chúng em nhờ rất nhiều vào sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Khi làm luận văn cuối khóa chúng thu được rất nhiều điều bổ ích, giúp chúng em ôn và hệ thống lại kiến thức đã được học, nó giúp rất nhiều cho chúng em cho quá trình đi làm sau này.
Trong suốt quá trình thực tập ,em đã đi sâu vào nghiên cứu Máy Vân thăng, qua sự tìm hiểu và mức độ tiếp thu những kiến thức đã học, em đã trình bày các hiểu biết cũng như kết quả thực tập vào cuốn luận văn này. Việc thiết kế nầy nếu đạt yêu cầu xem như công lao của quí Thầy cô đã truyền dạy cho những kiến thức trong suốt năm 5 qua.


NỘI DUNG:

PHẦN I  : GIỚI THIỆU CHUNG, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN 5
Chương 1:  lựa chọn phương án. 5
1.1.Nhu cầu xây dựng nhà dân dụng, nhà công nghiệp hiện nay 5
1.2. Lập phương án và lựa chọn phương án phù hợp với quy mô xây dựng. 5
Chương 2:  giới thiệu chung về máy vận thăng 9
2.1. Giới thiệu chung về máy vận thăng : 9
2.1.1. Giới thiệu: 9
2.1.2. Phân loại: 10
2.2. Giới thiệu về máy vận thăng nâng hàng tải trọng 300 kG chiều cao nâng 20 m. 10

PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT 11
Chương 1:    tính toán thiết kế cơ cấu nâng 11
1.1 Thông số cơ bản: 11
1.2  Sơ đồ cơ cấu nâng 11
1.3  Nguyên tắc hoạt động của cơ cấu nâng 11
1.4   Sơ đồ mắc cáp 12
1.5   Tính toán chọn cáp 12
1.6. Chọn động cơ điện và hộp giảm tốc 14
1.7. Tính toán thiết kế tang và puly 15
1.7.1  Kiểm tra độ bền của tang 18
1.7.2  Tính toán chọn cặp đầu cáp trên tang 19
1.8. Chọn khớp nối và phanh. 21
1.9. Kiểm tra động cơ điện 23
1.10. Kiểm tra phanh 26
1.11. Tính toán trục tang 27
Chương 2 :    tính kết cấu thép máy vận thăng 34
2.1.  Giới thiệu chung: 34
2.2.  Đặc điểm kết cấu thép: 34
2.2.1. Ưu điểm: 34
2.2.2. Nhược điểm: 35
2.2.3. Phương hướng phát triển kết cấu thép 35
2.2.4. Các phương pháp tính toán kết cấu thép: 35
2.3. Các giai đoạn tính kết cấu thép: 35
2.4. Thép dùng trong kết cấu kim loại máy vận thăng 36
2.5. Hình dáng chung 36
2.6.  Các thông số cơ bản của máy vận thăng: 36
2.7.  Kích thước kết cấu: 38
2.8.  Các trường hợp tải trọng: 39
2.8.1.  Trường hợp tải trọng I: 39
2.8.2.  Trường hợp tải trọng II 39
2.8.3. Trường hợp tải trọng III 39
2.9  Bảng tổ hợp tải trọng: 40
2.10.   Tính toán các tải trọng: 40
2.10.1.  Trọng lượng bản thân kết cấu thép: G 40
2.10.2.  Trọng lượng hàng nâng kể cả bàn nâng 41
2.10.3.  Tải trọng quán tính khi nâng hoặc hạ hàng: 41
2.10.4.  Tải trọng gió: 41
2.10.5.  Tải trọng do lắp ráp và vận chuyển: 43
2.11.  Phương pháp tính và sơ đồ tính  cột tháp: 43
2.11.1.  Phương pháp tính 43
2.11.2.  Lực căng cáp tác dụng lên cột máy vận thăng: 44
2.11.3.  Sơ đồ tính cột: 44
2.12.   Tính chọn tiết diện các thanh: 48
2.12.1.  Tính chọn và kiểm tra thanh biên của cột: 48
2.12.2. Tính chọn và kiểm tra các thanh giằng: 50
2.13.   ổn định tổng thể của cột tháp 52
2.13.1.  Tính toán cột chịu nén lệch tâm theo điều kiện bền: 52
2.13.2.   Tính toán cột chịu nén lệch tâm theo điều kiện ổn định: 53
2.14.   Kiểm tra ổn định cục bộ của cột : 55
2.15.   Tính toán các mối nối : 57
2.15.1.    Tính toán mối nối giữa các đoạn cột 57
2.15.2.   Tính toán các liên kết hàn 59
2.16  Tính toán thiết kế kết cấu thép bàn nâng : 60
Chương 3 :  Hệ thống điện vận thăng. 63
3.1.  Sơ đồ điện: 63
3.2.  Giải thích mạch điện : 64
3.3.  Tính chọn các thiết bị điện : 66

PHẦN III : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
CHẾ TẠO VẬN THĂNG 77
Chương 1 :   Quy trình chế tạo kết cấu thân tháp 77
1.1.   Các thiết bị dụng cụ chế tạo và vật liệu được sử dụng trong quá trình chế tạo 77
1.2.    Quy trình chế tạo dưỡng chuẩn  chế tạo. 77
1.3.    Quy trình chế tạo dưỡng mặt bích 81
1.4.    Quy trình chế tạo mặt bích 82
1.5.    Quy trình chế tạo kết cấu thép thân tháp 85
Chương 2:     Quy trình công nghệ chế tạo đế tháp và giá puli đỉnh tháp 88
3.1.  Quy trình chế tạo đế tháp : 88
3.2. Quy trình chế tạo giá puli : 89
Chương 3 :    Quy trình chế tạo bàn nâng 93
3.1.   chế tạo phần kết cấu thép bàn nâng: 93

PHẦN IV:  QUY TRÌNH LẮP DỰNG, THỬ NGHIỆM, SỬ DỤNG MÁY VẬN THĂNG 99
Chương 1:      Quy trình lắp dựng 99
1.1. chuẩn bị. 99
1.2. quy trình lắp dựng. 99
Ch­¬ng 2: thử nghiệm và sử dụng 101
2.1 . thử nghiệm  : 101
2.2.  huấn luyện và đào tạo 102

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: