SÁCH - Bơm & quạt cánh dẫn (GS.TS. Lê Danh Liên)


Môn học Bơm, quạt cánh dẫn là một trong các môn học chính của ngành đào tạo Máy và Tự động thủy khí. Để phục vụ cho công tác đào tạo theo tín chỉ và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tác giả biên soạn và xuất bản giáo trình Bơm, quạt cánh dẫn làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên ngành Máy và Tự động thủy khí.

Giáo trình này có thể dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên các ngành Cơ khí, Xây dựng, Máy Năng lượng và một số ngành khác. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ kỹ thuật làm những công việc liên quan tới các máy bơm, quạt là các thiết bị được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và tham khảo cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề liên quan, tác giả đã cố gắng giới thiệu những kiến thức cơ bản, các phương pháp tính toán thiết kế được ứng dụng trong thực tế sản xuất và những kết quả nghiên cứu gần đây nhất.

Cuốn sách bao gồm 12 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về bơm, quạt cánh dẫn, các phương pháp tính toán thiết kế được ứng dụng trong thực tế sản xuất và những kết quả nghiên cứu gần đây nhất:

NỘI DUNG:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản về bơm quạt cánh dẫn
Chương 2. Cơ sở lý thuyết của bơ quạt cánh dẫn
Chương 3. Luật tương tự trong bơm quạt cánh dẫn, hiện tượng xâm thực và điều kiện tương tự xâm thực.
Chương 4.  Bơm ly tâm
Chương 5. Tính toán thiết kế bánh công tắc của bơm ly tâm.
Chương 6. Tính toán thiết kế cơ cấu dẫn dòng của bơm ly tâm
Chương 7. Bơm hướng trục và hướng chéo
Chương 8. Tính toàn thiết kế bơm hương trục và bơm hướng chéo
Chương 9. Bơm xoáy
Chương 10. Bơm quạt làm việc trong hệ thống và điều chỉnh bơm quạt
Chương 11. Kết cấu và tính bền các chi tiết của bơm
Chương 12. Quạt ly tâm và quạt hướng trục

Với ngôn từ dễ hiểu, kiến thức sát thực tế cuốn sách sẽ mang đến những kiến thức quý giá cho những sinh viên các ngành Cơ khí, Xây dựng, Máy Năng lượng và một số ngành khác.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LƯU Ý: 

Tài liệu này được hỗ trợ bởi Group "Free Load Tài Liệu" chỉ dùng phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: