SLIDE - Nguyên lý sản xuất Vaccine


Để đảm bảo sức khỏe tốt cho vật nuôi và thực hiện thành công chương trình sức khỏe động vật, cần một nguồn vacxin tinh khiết, an toàn, hiệu lực và có hiệu quả.
Tất cả các vacxin thú y phải được sản xuất trong điều kiện kiểm tra, giám sát cẩn thận. Những yêu cầu và nguyên lý mô tả ở đây phù hợp với những tiêu chuẩn đã phát hành để tạo ra một vacxin có chất lượng cao mà chất lượng vacxin thú y lại dựa vào những nguyên liệu ban đầu của quá trình sản xuất, nhà xưởng, thiết bị và cá nhân con người có liên quan.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: