Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn - các sản phẩm và phụ phẩm từ tinh bột sắn


Trong bối cảnh tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa, ở một nước đông dân, bình quân diện tích đất trên đầu người thấp, tỷ trọng đóng góp GDP, giá trị xuất khẩu và lực lượng lao động cao, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lương thực. Sản lượng lương thực Việt Nam không những đủ cho nhu cầu trong nước mà còn có khối lượng lớn cho xuất khẩu.

Sắn là cây  lương thực  quan trọng thứ ba  sau lúa và ngô. Sắn dễ trồng, hợp nhiều loại đất, vốn đầu tư thấp, có khả năng cạnh tranh cao, là nguyên liệu để chế biến nhiều loại thực phẩm như: bột ngọt, mì ăn liền, glucozơ, xiro, rượu, cồn, bánh kẹo, mạch nha, phụ gia thực phẩm… Ngoài ra phụ phẩm trong các quá trình chế biến sản phẩm từ sắn cũng được tận dụng tối đa. Lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ sắn đã và đang đóng góp không  nhỏ  cho  sự  phát  triển  nền  nông  nghiệp  nói  riêng  và  nền  kinh  tế  Việt  Nam  nói chung. Với sự phát triển ngày càng cao của xã hội cùng với việc ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất tạo điều thuân lợi cho các ngành thực phẩm đặc biệt là lĩnh vực sản xuất tinh bột sắn và các sản phẩm từ sắn phát triển hơn nữa. Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực  sản xuất tinh bột sắn và các sản phẩm  từ sắn  đòi hỏi một kỹ sư
thực phẩm tương lai phải hiểu rõ được bản chất nguyên liêu sắn cũng như quá trình sản xuất ra các sản phẩm từ sắn.
Do đó, chúng tôi được phân công đề tài: “Tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn các sản phẩm và phụ phẩm từ tinh bột sắn”.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: