TỔNG HỢP - 40 File excel tính toán thiết kế công trình xây dựng (cầu đường)


NỘI DUNG:

1. Tính ổn định mái dốc
2. Sức chịu tải của cọc
3. Hệ số phân bố ngang (dành cho cầu đường)
4. Tính trụ đặc thân hẹp (dùng tính toán trụ cầu trên đường ô tô)
5. Bảng tính kết cấu áo đường
6. Bảng tính tường chắn bê tông
7. Tính siêu cao mở rộng theo phương pháp quay quanh tim tại coc K bất kì nằm trong đường cong. (dành cho cầu đường)
8. Bảng tính tải trọng tác dụng xuống đáy móng mố trụ cầu (dành cho cầu đường)
9. Bảng tính thép sàn
10. Bảng tính bản mặt cầu liên tục nhiệt (dành cho cầu đường)

11. Bảng tính sức chịu tải của cọc khoan nhồi, coc bê tông cốt thép vỏ thép
12. Bảng tính thép cột khung
13. Bảng tính thép dầm khung
14. Tính thép đai dầm khung.
15. Bảng thống kê khối lượng cốt thép
16. Tính dầm dự ứng lực
17. Bảng tra cốt thép
18. Bảng tính đồ án thép II
19. Bảng tính tải truyền vào khung
20. Bảng tính lún móng
21. Bảng tính lún từng lớp
22. Bảng tính tải trọng động đất tác dụng lên công trình
23. Bảng tính mố chân đê (dành cho cầu đường)
24. Tính toán tường chắn
25. Tính toán tường chắn đoạn 2
26. Bảng tính trụ dẻo - cầu đường
27. Bảng tính tải trọng tác dụng lên công trình
28. Bảng tính kiểm tra khả năng chống nứt
29. Tính cột chữ nhật chịu uốn 2 phương
31. Bảng tính đồ án thép II
32. Bảng tính toán thép cột
33. Bảng tính đồ án nhà thép
34. Bảng excel tính toán móng đơn
35. Bảng excel tính gió tĩnh nhà dân dụng
36. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc trong đài
37. Bảng tính thép rá móng băng dưới tường
38. Kiểm tra móng cọc
39. Bảng tính móng đơn
40. Thêm 1 bảng tính móng đơn

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: