Vận tải đa phương thức trong giao nhận vận tải quốc tế - Thực trạng và giải pháp tại Việt Nam


Trong buôn bán quốc tế, vận tải đóng vai trò rất quan trọng, nó là một mắt xích cực kỳ trọng yếu giúp vận chuyển hàng hoá lưu thông khắp toàn cầu. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, vận tải cũng đã và đang có những bước tiến lớn trên con đường phát triển và hiện đại hoá. Sự ra đời của vận tải đa phương thức hiện nay chính là một mốc mới trong quá trình phát triển và hoàn thiện của ngành vận tải hiện nay.
Vận tải đa phương thức là một loại hình vận tải tiên tiến hiện đang được áp dụng rộng rãi trong khu vực và trên thế giới. Quá trình thương mại hoá toàn cầu cùng với tác động của khoa học, công nghệ vận tải container và công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải đa phương thức ra đời đã đổi mới cách kinh doanh vận tải, hạn chế thời gian lưu kho, giảm bớt phiền hà về thủ tục, chất lượng và an toàn vận tải được nâng cao. Vận tải đa phương thức bảo đảm hệ thống giao hàng “từ cửa đến cửa” một cách hữu hiệu với giá thành thấp nhất. Vận tải đa phương thức đã giải quyết được những tồn tại trước đây về mặt pháp lí liên quan đến vấn đề chịu trách nhiệm hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển từ nơi gửi hàng đến nơi giao hàng.Vận tải đa phương thức ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của thương mại quốc tế và đã trở thành một phương thức nhằm nâng cao tính hiệu quả của cả quá trình vận chuyển.
Nước ta có một bờ biển dài hơn 3 triệu km, lại có vị trí địa lý thuận lợi, là giao điểm của các đầu mối giao thông lớn. Do đó, nếu phát triển được ngành vận tải và tận dụng hết các ưu thế tự nhiên, đây sẽ là một lợi thế đáng kể của Việt Nam.

Vận tải đa phương thức đang trở thành ngành dịch vụ vận tải phổ biến trên thế giới tuy còn khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Lựa chọn đề tài “ Vận tải đa phương thức trong giao nhận hàng hóa quốc tế. Thực trạng và giải pháp áp dụng tại Việt Nam”, em hi vọng bài này sẽ một lần nữa khẳng định lại tầm quan trọng của vận tải nói chung và vận tải đa phương thức nói riêng, đưa ra được những đánh giá khái quát về tình hình vận tải đa phương thức Việt Nam, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm phát triển vận tải đa phương thức Việt Nam để đưa vận tải Việt Nam bắt kịp với xu thế của thời đại.

NỘI DUNG:

1. Lí do chọn đề tài 1
2. Nội dung nghiên cứu 2
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2
4. Kết quả nghiên cứu 2
PHẦN NỘI DUNG 3
Chương 1: Tổng quan về vận tải đa phương thức 3
1.1 Quá trình hình thành vận tải đa phương thức quốc tế 3
1.1.1 Khái niệm vận tải đa phương thức quốc tế 3
1.1.2 Quá trình hình thành vận tải đa phương thức quốc tế 5
1.1.3 Đặc điểm của vận tải đa phương thức 9
1.1.4 Các hình thức vận tải đa phương thức trên thế giới 9
1.2 Thể chế và pháp luật hiện hành của VN liên quan đến vận tải đa phương thức 11
1.2.1 Khái niệm vận tải đa phương thức theo Luật Việt Nam 11
1.2.2 Các thể chế và pháp luật Việt Nam về vận tải đa phương thức 12
1.2.3 Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế 15
Chương 2: Thực trạng khai thác và sử dụng vận tải đa phương thức ở Việt Nam hiện nay 16
2.1 Hiện trạng kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho vận tải đa phương thức
2.1.1 Giao thông đường bộ 17
2.1.2 Giao thông đường biển 21
2.1.3 Giao thông đường sắt 27
2.1.4 Giao thông hàng không 35
2.2 Tình hình kinh doanh vận tải đa phương thức ở Việt Nam 40
2.2.1 Thực trạng vận tải đa phương thức ở Việt Nam 40
2.2.2 Các phương thức vận tải trong vận tải đa phương thức tại Việt Nam hiện nay 45
2.2.3 Sự liên kết của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức tại Việt Nam 48
Chương 3: Những giải pháp cho vận tải đa phương thức ở Việt Nam 50
3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển của vận tải đa phương thức ở Việt Nam 50
3.2 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức Việt Nam 51
3.2.1 Những biện pháp từ nhà nước 51
3.2.2 Những biện pháp ngoài nhà nước 54
3.3 Những kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức Việt Nam 56
3.3.1  Đối với nhà nước 56
3.3.2 Đối với các doanh nghiệp 58
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: