Xây dựng hệ thống gạt nước mưa tự động ứng dụng trên ô tô


Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng thời gian quy định và đáp ứng được yêu cầu đặt ra bản thân em cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu, học tập và làm việc trong suốt thời gian làm đồ án. Em đã tham khảo một số tài liệu, bảng biểu để phục vụ cho việc phân tích tìm hiểu, đánh giá, tất cả được nêu trong phần “Tài liệu tham khảo”. Nội dung đề tài hoàn toàn không sao chép từ các đề tài khác, không vi phạm bản quyền tác giả.
Toàn bộ đồ án là do bản thân em nghiên cứu và xây dựng nên dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Trần Trung Dũng. Nội dung lý thuyết trong đồ án có sự tham khảo và sử dụng của một số tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu của đồ án.
Em xin cam đoan những lời trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng.


NỘI DUNG:

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. 1
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ 2
DANH MỤC HÌNH ẢNH ........................................................................................... 5
MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT............................................................................. 8
1.1. Tổng quan về hệ thống gạt nước trên ô tô .......................................................... 8
1.1.1. Đôi nét về chiếc gạt nước đầu tiên trên xe hơi ............................................. 8
1.1.2. Nhiệm vụ, phân loại và yêu cầu của hệ thống gạt nước ................................ 9
1.1.3. Cấu tạo của hệ thống gạt nước ................................................................... 10
1.1.4. Nguyên lý hoạt động ................................................................................. 16
1.2. Tổng quan về board Arduino ........................................................................... 17
1.2.1. Khái niệm và lịch sử ra đời của Arduino.................................................... 17
1.2.2. Các ứng dụng nổi bật của bo mạch Arduino .............................................. 18
1.2.3. Khả năng của bo mạch Arduino ................................................................. 20
1.2.4. Môi trường lập trình bo mạch Arduino ...................................................... 22
1.2.5. Các loại bo mạch Arduino ......................................................................... 22
1.2.6. Các dòng Arduino thông dụng và các module hỗ trợ ................................. 22
1.3. Phần mềm Arduino IDE .................................................................................. 24
1.3.1. Tổng quan về Arduino IDE ....................................................................... 25
1.3.2. Các hàm vào ra số (Digital I/O) ................................................................. 32
1.3.3. Các hàm vào ra tương tự (Analog I/O)....................................................... 34
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG GẠT NƯỚC MƯA TỰ ĐỘNG 36
2.1. Đặt vấn đề ....................................................................................................... 36
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 36
2.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài ........................................ 36
2.1.3. Những vấn đề còn tồn lại ........................................................................... 37
2.2. Ý tưởng thiết kế ............................................................................................... 37
2.3. Yêu cầu thiết kế ............................................................................................... 38
2.4. Giải pháp thiết kế............................................................................................. 39
2.4.1. Mục tiêu .................................................................................................... 39
2.4.2. Giải pháp nghiên cứu, thiết kế ................................................................... 39
2.5. Phân tích và lựa chọn linh kiện sử dụng ........................................................... 39
2.5.1. Lựa chọn linh kiện ..................................................................................... 39
2.5.2. Các linh kiện chính được sử dụng trong mạch ........................................... 45
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GẠT NƯỚC MƯA TỰ ĐỘNG ................. 56
3.1. Xây dựng sơ đồ khối của hệ thống gạt nước mưa tự động ................................ 56
3.2. Sơ đồ nguyên lý .............................................................................................. 57
3.3. Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống gạt nước tự động ............................ 57
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: