BÀI GIẢNG - CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG CỦA MÁY LẠNH


HT lạnh cung cấp các kiến thức về:

- Các phương pháp làm lạnh;
- Cơ sở nhiệt động học của các phương pháp này;
-Các hệ thống thiết bị kỹ thuật dùng để hiện thực hóa các các phương pháp nêu trên;
- Ứng dụng của HT lạnh;
- Cơ sở phương pháp tính toán, chọn và thiết kế hệ thống lạnh.


Cơ sở KT lạnh cung cấp các kiến thức về:

- Các phương pháp làm lạnh;
- Cơ sở nhiệt động học của các phương pháp này;
- Các hệ thống thiết bị kỹ thuật dùng để hiện thực hóa các các phương pháp nêu trên;
- Ứng dụng của HT lạnh;
- Cơ sở phương pháp tính toán, chọn và thiết kế hệ thống lạnh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: