BÀI GIẢNG - Máy nâng chuyển (Nguyễn Thái Vũ)


NỘI DUNG:

Chương 1. Đặc tính chung của máy nâng chuyển
Chương 2. Cơ sở tính toán máy nâng
Chương 3. Dây mềm
Chương 4. Ròng rọc - Palăng - Tang
Chương 5. Thiết bị mắc \ Vật

Chương 6. Thiết bị dừng và phanh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: