Báo cáo thực tập ngành may tìm hiểu quy trình sản xuất công ty may


Qua 6 tuần thực tập ngắn ngủi nhƣng đầy bổ ích tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P đã giúp em có nhiều cơ hội cọ sát với thực tế mà trong khi học lý thuyết em chƣa nắm bắt rõ. Tuy chỉ có sáu tuần thực tập, nhƣng qua quá trình thực tập em đã đƣợc mở rộng tầm nhìn và tiếp thu đƣợc rất nhiều kiến thức thực tế. Từ đó em nhận thấy đƣợc việc cọ sát thực tế vô cùng quan trọng – nó giúp sinh viên chúng em xây dựng nền tảng lý thuyết học ở trƣờng vững chắc hơn. Trong quá trình thực tập, do còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm thực tế, em đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhƣng với sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô khoa Công Nghệ May và Thời Trang và sự nhiệt tình của các anh chị trong công ty đã giúp em có đƣợc những kinh nghiệm quý báu để hoàn thành tốt kì thực tập cũng nhƣ hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Em xin đƣợc gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo Công Ty TNHH Thái Sơn S.P đã tạo điều kiện và tiếp nhận em vào thực tập tại công ty. Em xin cảm ơn các anh chị thuộc các bộ phận trong công ty đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và chỉ bảo tận tình để em có thể tiếp cận với thực tế quy trình làm việc của công ty. Em cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, quý thầy cô khoa Công Nghệ May và Thời Trang đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em. Đặc biệt, em xin cán ơn thầy Nguyễn Phƣớc Sơn, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành cuốn đồ án này. Do thời gian thực tập và lƣợng kiến thức thực tế của bản thân còn hạn chế nên cuốn báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót và những điểm cần sửa đổi bổ sung, rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của quí thầy cô và quí Công Ty TNHH Thái Sơn S.P để cuốn báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: