BÁO CÁO - Truyền mực in công nghệ flexo


1. Mực in Flexo
1.1 Mực in gốc dung môi hữu cơ.
Thành phần:
Dung môi: 60-80%.
Nhựa (tan trong dung môi hữu cơ):13%.
Pigment: 8-12%.
Phụ gia: 2-5%.
Cơ chế khô mực: Bay hơi.
Phù hợp: In trên giấy và màng.
Phân loại:
1) Mực sử dụng cho vật liệu nền là màng Polyolefin (PE, PPP).
2) Mực sử dụng cho các màng Saran và Polyeste.
3) Mực cho giấy, màng kim loại.
Dưới đây là bảng thành phần các mực in gốc dung môi hữu cơ.


NỘI DUNG:

Nguyên lý truyền mực trong in Flexo 2
Phần I: Quá trình cấp mực cho bản in 2
I. Quá trình cấp mực 2
1. Mực in Flexo 2
2. Các hệ thống cấp mực 5
3. Dao gạt mực 7
II. Quá trình Lô Anilox chà mực lên bản 9
1. Lô Anilox 9
2. Cách lựa chọn trục Anilox phù hợp 19
Phần II: Quá trình truyền hình ảnh 23
I. Vật liệu 23
1. Vật liệu màng: (đa số là không thấm ướt) 23
2. Giấy: (vật liệu thấm ướt) 23
3. Bản in 23
II, Hiện tượng dot gain trong flexo 25
III, Xử lý bề mặt (Corona) 28
IV, Chồng màu 29
Phần III: Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục. 31

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: