DẠY HỌC BÀI TỪ NGÔN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NÓI CÁ NHÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 11 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH CỰC


1.1. Tích cực là một quan điểm giáo dục hiện đại mang tính thời sự
Luật Giáo dục công bố năm 2005, Điều 28.2 có ghi “Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Đổi mới giáo dục đòi hỏi nhà trường không chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức đã có mà còn phải hình thành, bồi dưỡng cho học sinh tính năng động, óc tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành.
Bởi vậy, dạy học theo quan điểm tích cực là nhằm đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội. Nhờ có quan điểm dạy học này, nền giáo dục sẽ có sự chuyển đổi từ dạy theo lối thuộc lòng những tri thức “uyên thâm”, “thông kim bác cổ”, hiểu biết “thiên kinh vạn quyển” sang dạy để hình thành năng lực chuyên môn, năng lực giải quyết vấn đề, đưa ra những quyết định sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, thích ứng với đời sống xã hội.

    1.2. Vận dụng quan điểm tích cực vào hoạt động dạy học ở trường phổ thông còn nhiều hạn chế
Vấn đề phát huy tính tích cực của học sinh đã được đặt ra từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX.
Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục đã có nhiều đổi mới về chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học. Tuy nhiên, việc dạy và học trong nhiều trường phổ thông vẫn còn chịu tác động nặng nề bởi mục tiêu thi cử, “chạy theo thành tích”, học để thi, dạy để thi. Việc học chủ yếu vẫn là truyền thụ một chiều, thông báo kiến thức mang tính đồng loạt, thiên về lí thuyết, xa rời thực tiễn, tập trung ôn luyện kiến thức đáp ứng kiểm tra thi cử, chưa thực sự quan tâm đến việc hình thành thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho người học.
    1.3. Dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân là một nội dung kiến thức mới, đòi hỏi phải tìm nhiều hình thức dạy học nhằm đạt hiệu quả
Bài học Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân là một nội dung kiến thức mới đối với học sinh. Qua bài học, hướng tới mục tiêu là giúp các em nắm được biểu hiện của cái chung trong ngôn ngữ của xã hội và cái riêng trong lời nói cá nhân, mối tương quan giữa chúng; nâng cao năng lực lĩnh hội những nét riêng trong ngôn ngữ của cá nhân, đồng thời rèn luyện để hình thành và nâng cao năng lực sáng tạo của cá nhân; có ý thức tôn trọng những quy tắc ngôn ngữ chung của xã hội và góp phần vào sự sáng tạo, phát triển ngôn ngữ của xã hội. Tuy nhiên, với một nội dung kiến thức mới, việc tìm ra hình thức dạy học là cần thiết. Bởi đó là cơ sở để việc dạy học bài này đạt hiệu quả cao nhất.
Với những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Dạy học bài "Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân" trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 theo quan điểm tích cực.

NỘI DUNG:

1. Lí do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của khoá luận
7. Bố cục của khoá luận
NỘI DUNG
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân theo quan điểm tích cực
1.1. Quan điểm tích cực trong giờ học
   1.1.1. Tính tích cực và tính tích cực trong học tập
   1.1.2. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực
   1.1.3. Các mức độ tích cực và các yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực
   1.1.4. Ý nghĩa của quan điểm tích cực trong dạy học tiếng Việt
1.2. Ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân
   1.2.1. Ngôn ngữ chung
   1.2.2. Lời nói cá nhân
   1.2.3. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân
1.3. Cơ sở thực tiễn
   1.3.1. Nội dung chương trình bài dạy
   1.3.2. Điều tra giáo viên và học sinh
   1.3.3. Nhận xét chung
Chương 2. Dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân trong SGK Ngữ văn 11 theo quan điểm tích cực 
2.1. Mục đích của việc dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông
2.2. Những yêu cầu khi vận dụng quan điểm tích cực vào dạy học tiếng Việt
2.3. Vận dụng quan điểm tích cực khi dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân trong SGK
   2.3.1. Mục đích của việc dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá  nhân
   2.3.2. Những cơ sở định hướng vận dụng quan điểm tích cực vào dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
2.4. Những hoạt động dạy học bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân thể hiện quan điểm tích cực
   2.4.1. Lời mở bài
   2.4.2. Tiếp cận kiến thức
   2.4.3. Luyện tập thực hành
   2.4.4. Kiểm tra đánh giá
2.5. Quy trình bài học
2.6. Phương pháp dạy học
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Chủ thể thực nghiệm
3.4. Thời gian thực nghiệm
3.5. Nội dung thực nghiệm
   3.5.1. Cách thức tiến hành thực nghiệm
   3.5.2. Giảng dạy bằng giáo án thực nghiệm
   3.5.3. Kiểm tra đánh giá hiệu quả các biện pháp đề xuất cuối đợt thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Thu) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: