GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA THIÊN PHÚ


Ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá và sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường cùng với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, đã làm mức độ cạnh tranh kinh doanh ngày càng cao. Lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ có được khi làm hài lòng, thoả mãn nhu cầu khách hàng. Hoạt động chăm sóc khách hàng phụ thuộc chặt chẽ vào đội ngũ nhân viên của công ty, vào văn hóa doanh nghiệp, mà muốn có được doanh nghiệp phải dày công xây dựng và vun đắp. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của công tác chăm sóc khách hàng được xem như một lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú trải qua hơn năm năm xây dựng và phát tiển, Trung tâm đã trở thành một hệ thống phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng và là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam trong việc sản xuất, phân phối các sản phẩm Đông dược, thực phẩm chức năng. Song, trong tình hình cạnh tranh gay gắt của thị trường công nghệ như hiện nay, hầu hết các Công ty cung cấp sản phẩm chức năng đều gặp phải không ít khó khăn. Một trong những khó khăn đó liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng.
Trên thực tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú  đã tập trung mọi nỗ lực vào hoạt động Marketing, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao vị thế và uy tín trên thương trường, tăng khả năng cạnh tranh để tồn tại phát triển lâu dài. Xuất phát từ thực tế nên nhóm em chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú” cho bài báo cáo thực tập của mình.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
I. Khách Hàng 3
1. Khái niệm về khách hàng 3
2. Phân loại khách hàng 3
3. Vai trò của khách hàng 4
II. Chăm sóc khách hàng 4
1. Thế nào là chăm sóc khách hàng 4
2. Mục đích của việc chăm sóc khách hàng 4
3. Vai trò của việc chăm sóc khách hàng 5
III. Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng 5
1. Quy trình chăm sóc khách hàng 5
2. Những thiếu sót trong hoạt động chăm sóc khách hàng 6
3. Các yếu tố tạo nên sự hài lòng của khách hàng 6
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀ THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA THIÊN PHÚ
I. Khái quát về Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Thiên Phú 7
1. Quá trình thành lập doanh nghiệp 7
2. Ngành nghề kinh doanh 7
3. Chức năng và nhiệm vụ 7
4. Tầm nhìn và sứ mệnh 7
5. Tổ chức bộ máy hoạt động và nhân lực 8
a. Tổ chức bộ máy quản lý 8
b. Mô hình tổ chức 8
c. Chức năng các phòng ban 9
II. Năng lực của Công ty 10
1. Nhà máy sản xuất 11
2. Đội ngũ chuyên môn 12
3. Danh hiệu và giải thưởng 12
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Cty 12
a. Yếu tố kinh tế 13
b. Khách hàng 13
c. Đối thủ cạnh tranh 14
III. Tình hình hoạt động kinh doanh 15
1. Tình hình phát triển doanh thu 15
2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 15
IV. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại Cty 16
1. Nhận thức của Cty về chăm sóc khách hàng 16
2. Quy trình chăm sóc khách hàng 16
3. Đa dạng hóa sản phẩm, hình thức chăm sóc khách hàng 17
4. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Cty 17
5. Hoạt động đào tạo 18

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM       HOA THIÊN PHÚ

I. Phương hướng về nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ở công ty CPDP Hoa Thiên Phú 19
1. Định hướng và mục tiêu hoạt động phát triển của Cty 19
2. Định hướng phát triển thị trường và khách hàng 19
II. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 20
Sử dụng phần mềm hỗ trợ trong việc quản lý chăm sóc khách hàng 20
KẾT LUẬN 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Lưu Mỹ Hiền) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: