GIÁO TRÌNH - AutoCAD trong kỹ thuật môi trường (Lương Thanh Tâm)


NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu chung về AutoCAD
Chương 2. Các lệnh về file và các lệnh vẽ cơ bản
Chương 3. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng
Chương 4. Ghi kích thước, quản lý các đối tượng trong bản vẽ

Chương 5. Khối và các lệnh liên quan đến khối
Chương 6. Hình cắt, mặt cắt
Chương 7. In ấn, ứng dụng của AutoCAD trong kỹ thuật môi trường

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: