GIÁO TRÌNH - Thiết kế tính toán ô tô (PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan)


NỘI DUNG:

Chương I : Bố trí chung trên ôtô
Chương II : Tải trọng tác dụng lên các bộ phận và chi tiết của ô tô
Chương III : Ly hợp
Chương IV : Hộp số cơ khí
Chương V : Hộp số tự động
Chương VI : Truyền động các đăng
Chương VII : Truyền lực chính

Chương XIII: Hệ thống lái
Chương IX : Truyền động đến các bánh xe chủ động
Chương X : Dầm cầu – Vỏ cầu
Chương XI : Hệ thống treo
Chương XII : Hệ thống phanh
Chương XIII : Hệ thống lái
Chương IV: Khung và vỏ
...

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: