KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT CỦA GÀ TAM HOÀNG 1 – 8 TUẦN TUỔI


Căn cứ vào các di chỉ khảo cổ khai quật được, nhiều nhà khoa học khẳng định rằng nghề nuôi gà ở Việt Nam đã xuất hiện cách đây khoảng 3200-3500 năm và vùng nuôi gà sớm nhất là nằm giữa hai dãy núi Ba Vì và Tam Đảo. Bên cạnh nghề chăn nuôi gà truyền thống từ năm 1974 ở Việt Nam đã hình thành ngành chăn nuôi gà công nghiệp. Mặc dù chưa đạt tới trình độ phát triển cao, song nghành chăn nuôi gà công nghiệp đã sản xuất khoảng 25,6% số lượng gà ở Việt Nam. Sau ngành chăn nuôi heo, ngành chăn nuôi gà chiếm vị trí thứ hai trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Nông lương thế giới FAO năm 2009 số lượng gà trên thế giới là 14.191,1 triệu con. Việt Nam, về chăn nuôi gà có 200 triệu con đứng thứ 13 thế giới. Chính vì lẽ đó có thể nói chăn nuôi gà là ngành kinh tế không thể thiếu trong nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên chăn nuôi công nghiệp với mật độ cao rút ngắn thời gian chăn nuôi và nhiều yếu tố khác đã làm nảy sinh các vấn đề về bệnh tật. Một trong những bệnh thường nổ ra dịch là bệnh Newcastle.

Bệnh Newcastle là bệnh truyền nhiễm cấp tính và rất lây lan, gà càng nhỏ sự mẫn cảm càng cao, tử số có thể lên đến 100 %. Ở nước ta bệnh đã có từ lâu và lan truyền từ Bắc tới Nam. Năm 1933, Phạm Văn Huyến mô tả một bệnh ở Bắc Bộ và gọi là bệnh dịch tả gà giả ở Đông Dương; Vittor (1938) mô tả bệnh 1 bệnh dịch trên gà ở Nam Bộ có triệu chứng giống Newcastle; Jacotot và cộng tác viên (1949) đã chứng minh Newcastle có ở Nha Trang; năm 1956 Nguyễn Lương và Trần Quang Nhiên đã khẳng định sự có mặt của bệnh này ở các tỉnh phía bắc nước ta.

NỘI DUNG:

Chương 1 MỞ ĐẦU ..................................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề .......................................................................................................... 1
1.2 Mục đích và yêu cầu .......................................................................................... 2
1.2.1 Mục đích ......................................................................................................... 2
1.2.2 Yêu cầu ........................................................................................................... 2
Chương 2 TỔNG QUAN ..........................................................................................3
2.1 Giới thiệu về giống gà Tam Hoàng ................................................................... 3
2.2 Sơ lược về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng gà thịt thương phẩm ....................... 3
2.2.1 Chọn gà con .................................................................................................... 3
2.2.2 Chuồng trại và trang thiết bị ........................................................................... 3
2.2.3 Thức ăn và nước uống .................................................................................... 4
2.2.4 Chăm sóc và nuôi dưỡng ................................................................................ 5
2.3 Sơ lược về hệ thống miễn dịch .......................................................................... 5
2.3.1 Khái niệm về miễn dịch.................................................................................. 5
2.3.2 Miễn dịch tự nhiên (không đặc hiệu) ............................................................. 6
2.3.3 Miễn dịch thu được (đặc hiệu) ....................................................................... 6
2.4 Bệnh Newcastle (dịch tả gà, gà rù).................................................................... 7
2.4.1 Định nghĩa ...................................................................................................... 7
2.4.2 Lịch sử bệnh ................................................................................................... 7
2.4.3 Căn bệnh học .................................................................................................. 8
2.4.3.1 Hình thái và cấu trúc ................................................................................... 8
2.4.3.2 Nuôi cấy....................................................................................................... 9
2.4.3.3 Sức đề kháng ............................................................................................. 10
2.4.3.4 Phân loại ....................................................................................................10
2.4.4 Truyền nhiễm học ......................................................................................... 11
2.4.5 Cách sinh bệnh ............................................................................................. 13
2.4.6 Triệu chứng ..................................................................................................14
2.4.7 Bệnh tích .......................................................................................................15
2.4.8 Chẩn đoán .....................................................................................................15
2.4.9 Điều trị ..........................................................................................................15
2.4.10 Phòng bệnh .................................................................................................16
2.4.11 Miễn dịch chống bệnh Newcastle .............................................................. 16
2.5 Quy trình chăm sóc đàn gà thí nghiệm ............................................................ 19
Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................23
3.1 Thời gian và địa điểm ...................................................................................... 23
3.1.1 Thời gian.......................................................................................................23
3.1.2 Địa điểm .......................................................................................................23
3.2 Đối tượng khảo sát .......................................................................................... 23
3.3 Nội dung khảo sát ............................................................................................ 23
3.4 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 23
3.4.1 Nội dung 1: Đánh giá hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle................ 23
3.4.1.1 Dụng cụ và hóa chất .................................................................................. 23
3.4.1.2 Phương pháp tiến hành .............................................................................. 24
3.4.1.3 Phương pháp thực hiện .............................................................................. 25
3.4.1.4 Các chỉ tiêu theo dõi và công thức tính ..................................................... 30
3.4.2 Nội dung 2: Tỷ lệ gà chết và loại thải trong quá trình nuôi ......................... 30
3.4.2.1 Tỷ lệ chết và loại thải ................................................................................ 30
3.4.2.2 Triệu chứng và bệnh tích của gà khảo sát ................................................. 30
3.4.3 Nội dung 3: Năng suất của đàn gà khảo sát ................................................. 31
3.4.3.1 Phương pháp tiến hành .............................................................................. 31
3.4.3.2 Chỉ tiêu theo dõi và công thức tính ........................................................... 31
3.4.3.3 Hiệu quả kinh tế......................................................................................... 32
3.5 Xử lý số liệu ....................................................................................................32
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..............................................................33
4.1 Kháng thể HI chống bệnh Newcastle và tỷ lệ chuyển dương ......................... 33
4.2 Tỷ lệ chết và loại thải trong quá trình nuôi ..................................................... 34
4.2.1 Tỷ lệ chết và loại thải ................................................................................... 34
4.2.2 Triệu chứng và bệnh tích của gà khảo sát .................................................... 36
4.3 Năng suất của đàn gà ....................................................................................... 38
4.3.1 Trọng lượng bình quân qua các tuần tuổi (g) ............................................... 38
4.3.2 Tăng trọng tuyệt đối qua các tuần ................................................................ 39
4.3.3 Tiêu thụ thức ăn ............................................................................................ 40
4.3.3.1 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày ............................................................. 40
4.3.3.2 Hệ số chuyển biến thức ăn......................................................................... 41
4.3.4 Hiệu quả kinh tế về thức ăn và thuốc thú y (đồng) ...................................... 42
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...................................................................44
5.1 Kết luận ...........................................................................................................44
5.2 Đề nghị ............................................................................................................44
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................45
PHỤ LỤC ................................................................................................................ 48

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Ngọc Khen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: