LUẬN VĂN - CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG của hội LIÊN HIỆP PHỤ nữ PHƯỜNG ở QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY


Phụ nữ Việt Nam có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam có bản sắc, phong cách riêng, là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm, người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh, có những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc, là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Phụ nữ Việt Nam có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU Trang
3
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG Ở QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 13
1.1. Hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường và một số vấn đề cơ bản về chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 13
1.2. Thực trạng và một số kinh nghiêm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 31
Chương 2. YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG Ở QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 58
2.1. Những yếu tố tác động và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hiện nay 58
2.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hiện nay 71
KẾT LUẬN
Danh MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 96

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nga Thanh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: