LUẬN VĂN - Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần PYMEPHARCO


Công ty Cổ phần Pymepharco là doanh nghiệp nhà nước hạng 1 được thành lập năm 1989 và được cổ phần hóa năm 2006. Công ty chuyên sản xuất thuốc tân dược; Xuất nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh mua bán các loại thuốc tân dược, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất thuốc, mỹ phẩm. Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cùng với hệ thống phân phối dược phẩm rộng trên các tỉnh thành cả nước. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp, những thách thức về chất lượng, hiệu quả, việc cắt giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến đối tác và mối tương quan giữa nhà cung cấp và người tiêu thụ đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp nhận sự thay đổi trong phương thức kinh doanh, tìm hiểu các phương thức để làm sao có thể ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất, mở rộng các hình thức thông tin, liên lạc để bán sản phẩm và tạo được dịch vụ tốt nhất.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua công ty đã ứng dụng CNTT trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, phần mềm do công ty tự xây dựng chỉ hoạt động chủ yếu ở một số bộ phận Kinh doanh, Kế toán. Trong khi đó, dược phẩm là loại hàng hóa đặc biệt, mặt hàng của công ty rất đa dạng với gần 1037 loại thuốc khác nhau, trong đó công ty sản xuất 400 sản phẩm còn lại công ty mua của các công ty dược phẩm trong và ngoài nước. Nhân viên bán hàng thường không thể xác định được giá bán cho từng loại mặt hàng nằm trong danh mục trúng thầu, giá bán ngoài danh mục trúng thầu, giá bán thông thường, giá bán cho từng loại khách hàng, mà phải dựa trên chính sách giá công ty đưa ra, cũng như rất khó để có thể nắm rõ hiện tại trong kho còn bao nhiêu loại thuốc, thuộc những lô thuốc nào, hạn sử dụng của mỗi loại là bao nhiêu, thuộc kho chính hay kho các chi nhánh. Ngoài ra, công ty có nhiều chi nhánh, phân phối hàng hóa theo nhiều cấp, nhiều nhóm khách hàng, việc lập báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ bán hàng đa chiều và theo chi tiết từng vùng, miền, từng nhân viên quản lý, đại lý, chi nhánh các cấp còn nhiều vướng mắc. Việc quản lý công nợ, thu chi tự động cho các hóa đơn, lịch trình nhắc nhở hạn mức tín dụng, mã thông tin khách hàng, mã kho hàng, mã hàng hóa… không thống nhất, vừa thừa vừa thiếu, sắp xếp không hợp lý, khi cần tìm mất nhiều thời gian, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Công ty lại có nhiều cơ sở cách xa về địa lý, cùng nhiều chi nhánh, nhiều đại lý phân phối. Vì vậy, việc thiếu thông tin giữa các bộ phận và đồng bộ dữ liệu rất khó khăn. Trong khi việc quản lý giao dịch kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp, làm sao ghi nhận hàng chính xác, kiểm tra được hạn mức tín dụng của khách hàng và lượng hàng sẵn có, giao hàng đúng hạn, ghi nhận doanh thu, tình hình công nợ, xuất hóa đơn chính xác, kịp thời, xây dựng quy trình bán hàng một cách bài bản, kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bán hàng nhằm đạt được tỷ lệ thu hồi được tiền bán hàng cao nhất là những vấn đề rất đáng quan tâm. 

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Bố cục của đề tài 3
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Ở CÁC DOANH NGHIỆP 9
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 9
1.1.1. Khái niệm 9
1.1.2. Quy trình xử lý kế toán trong doanh nghiệp 10
1.1.3. Mối liên hệ giữa hệ thống thông tin kế toán với các hệ thống khác trong doanh nghiệp 12
1.1.4. Tổ chức thông tin kế toán theo chu trình 13
1.2. TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 15
1.2.1. Đặc điểm của chu trình bán hàng - thu tiền và các yêu cầu quản lý 15
1.2.2. Tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 16
1.2.3. Tổ chức dữ liệu và mã hóa các đối tượng quản lý 19
1.2.4. Tổ chức thông tin trong chu trình bán hàng và thu tiền 24
1.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền 35
1.2.6. Kiểm soát tổ chức thông tin trong chu trình bán hàng và thu tiền 36
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 40
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 41
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của PYMEPHARCO 41
2.1.2. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ tại công ty 44
2.1.3. Tổ chức bộ máy công ty 47
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán công ty 49
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPARCO 51
2.2.1. Thực trạng ứng dụng tin học trong công tác kế toán 51
2.2.2. Thực trạng tổ chức xây dựng chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 52
2.2.3. Thực trạng tổ chức dữ liệu và mã hóa các đối tượng quản lý 55
2.2.4. Thực trạng tổ chức thông tin trong chu trình bán hàng và thu tiền 60
2.2.5. Thực trạng báo cáo kế toán sử dụng trong chu trình bán hàng và thu tiền 71
2.2.6. Thực trạng kiểm soát tổ chức thông tin trong chu trình bán hàng và thu tiền 73
2.2.7. Đánh giá về tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần PYMEPHARCO 74
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 76
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 78
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 78
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMERPHARCO 80
3.2.1. Định hướng và lộ trình hoàn thiện theo mô hình quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 80
3.2.2. Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền 83
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức dữ liệu và mã hóa các đối tượng quản lý 86
3.2.4. Hoàn thiện tổ chức thông tin trong chu trình bán hàng và thu tiền 92
3.2.5. Hoàn thiện báo cáo kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền 101
3.2.6. Hoàn thiện kiểm soát tổ chức thông tin trong chu trình bán hàng và thu tiền 105
3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PYMERPHARCO 107
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 108
KẾT LUẬN 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
PHỤ LỤC

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Ngọc Diệp) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: