LUẬN VĂN - Vai trò của lực lượng vũ trang Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước


Trải qua hàng chục vạn năm đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên, với áp bức, cường quyền của các chế độ thống trị trong nước và nạn ngoại xâm, nhân dân Nghệ An đã xây dựng nên bản sắc chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, cần cù, dũng cảm, giàu lòng yêu nước, chí khí kiên cường bất khuất liên tiếp vùng dậy bẻ gãy xiềng xích, đứng lên giành độc lập.

Năm 1858, lợi dụng sự suy yếu của vua chúa nhà Nguyễn, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta từ Bắc chí Nam đã dũng cảm đứng lên đánh giặc Pháp. Hưởng ứng phong trào Cần Vương, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Nghệ An dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước đã hăng hái tham gia các cuộc khởi nghĩa. Nhân dân Nghệ An đã thể hiện quyết tâm "đánh cả Triều lẫn Tây". Tại Thanh Chương, Nam Đàn từ năm Giáp Tuất (1874), trong phong trào Văn Thân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn và Đặng Như Mai. Cuộc khởi nghĩa này đã làm chấn động dự luận trong toàn quốc.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Đậu Ngọc Tú Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: