Nghiên cứu thực nghiệm mô hình xử lý rác thải hữu cơ hộ gia đình bằng chế phẩm vermicompost


Nhóm đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm mô hình xử lý rác thải hữu cơ hộ gia đình bằng chế phẩm vermicompost” chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban lãnh đạo khoa cùng toàn thể Quý thầy cô trong khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã quan tâm, dạy dỗ và giúp đỡ cho chúng  em trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Phòng Thí Nghiệm-Khoa Môi Trường- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và tận tình giúp đỡ để chúng em nghiên cứu thực nghiệm các nội dung của đề tài.
Và với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn TS.Hoàng Ngọc Khắc đã quan tâm, tận tình giúp đỡ và nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu này.
Chúng em cũng xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến bạn bè đã có những ý kiến đóng góp cho chúng em trong quá trình thực hiện đề tài .


NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
1.1. Giới thiệu về chất thải sinh hoạt: 3
1.1.1 Nguồn gốc và hiện trạng: 3
1.1.2 Thành phần và đặc tính của chất thải sinh hoạt: 5
1.1.3 Tác hại đến môi trường: 5
1.2 Một số phương pháp và công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt. 6
1.2.1 Phương pháp đổ rác thành đống ngoài trời (Open dumps): 6
1.2.2 Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh (Sanitary landfill): 6
1.2.3 Phương pháp ủ chất thải (Waste composting): 7
1.2.4 Phương pháp đốt và chôn lấp tro: 7
1.2.5 Công nghệ hố chứa: 7
1.2.6 Công nghệ ủ chất thải thành đống không thổi khí; 8
1.2.7 Công nghệ ủ thành đống có thổi khí: 8
1.2.8 Công nghệ ủ bể yếm khí: 8
1.2.9 Công nghệ ủ bể hiếu khí: 9
1.2.10 Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải bằng sinh vật: 9
CHƯƠNG 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 10
2.2. Đối tượng nghiên cứu: 10
2.3 Phương pháp nghiên cứu: 11
2.3.1 Phương pháp bố trí thực nghiệm: 11
2.3.2 Quy trình thực nghiệm: 12
2.3.2.1. Chuẩn bị chất thải sinh hoạt: 12
2.3.2.2  Chuẩn bị vermicompost và chất phụ trợ: 13
2.3.2.3.Tiến hành trộn, ủ: 13
2.3.2.5. Thu mẫu và phân tích mẫu nước: 14
2.3.3 Phương pháp phân tích 14
2.3.3.1 Phân tích chỉ tiêu tổng C (Phương pháp Chiurin). 14
2.3.3.2 Phân tích tổng N (Phương pháp Kendan): 16
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19
3.1. Kết quả thành phần, đặc trưng rác thải hữu cơ hộ gia đình tại địa điểm nghiên cứu: 19
3.2.  Kết quả xây dựng mô hình thực nghiệm: 20
3.2.1. Đợt 1 (25/02/2014 – 1/4/2014): 20
3.2.2. Đợt 2 (3/03/2014 – 2/04/2014): 21
3.3. Kết quả theo dõi tốc độ xử lý: 21
3.3.1.Theo dõi sự thay đổi về nhiệt độtrong các mẫu ủ: 27
3.3.2.Theo dõi sự thay đổi về độ ẩmtrong các mẫu ủ: 27
3.3.3.Theo dõi sự thay đổi về màu sắc và mùi trong xử lý: 27
3.3.4.Theo dõi sự thay đổi về hàm lượng tổng C trong các mẫu ủ: 27
3.3.5.Theo dõi sự thay đổi về hàm lượng tổng N trong các mẫu ủ: 27
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 36
Phụ lục 1: Một số hình ảnh thu được trong quá trình nghiên cứu 33
Phụ lục 2: Giới hạn chỉ thị hàm lượng Nito tổng số trong 6 nhóm đất chính ở Việt Nam ( TCVN 7373:2004……………………………………………………………..36
Phụ lục 3: Giới hạn chỉ thị hàm lượng C trong 6 nhóm đất chính ở Việt Nam (TCVN 7376:2004)
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: