ĐỒ ÁN - Điều khiển tốc độ động cơ sử dụng giải thuật Fuzzy (mờ) và PID


Trong công nghiệp, động cơ điện là một thiết bị rất phổ biến được sử dụng trong các dây chuyền sản xuất, các máy móc, các loại xe,… và trong nhiều trường hợp các dây chuyền, máy móc và xe đó sẽ vận hành với những tốc độ khác nhau để đáp ứng các nhu cầu công việc, điều kiện làm việc khác nhau.
Trong các loại động cơ thì động cơ điện một chiều là loại động cơ không những có khả năng điều chỉnh tốc độ dễ dàng mà cấu trúc mạch động lực, mạch điều khiển cũng đơn giản hơn những loại động cơ khác, chất lượng điều chỉnh cao trong dải điều chỉnh rộng. Do đó, nhóm chúng em xin được chọn đề tài “Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều” để tiếp cận nghiên cứu về vấn đề trên.


2. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu của đề tài là hiểu và vận dụng được nguyên lý hoạt động cũng như cách điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều, biết cách ứng dụng được các thuật toán điều khiển tự động vào một vấn đề tự động hoá.

3. Nội dung của đề tài:

Nội dung của đề tài trình bày về cách xây dựng một mô hình điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, từ phần cứng đến phần mềm. Ứng dụng thuật toán điều khiển PID và thuật toán Fuzzy để tối ưu hoá một vấn đề điều khiển tự động.

4. Giới hạn đề tài:

Trong thực tế, các động cơ được sử dụng rất đa dạng và nhiều chủng loại, và cũng có rất nhiều cách để điều chỉnh thích hợp đối với từng loại động cơ. Trong phạm vi môn học, đề tài chỉ được thực hiện trên quy mô công suất nhỏ và với động cơ điện
một chiều. Đó cũng là điểm giới hạn của đề tài.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

Điều chỉnh động cơ điện một chiều là một mô hình đơn giản và dễ thực hiện, có thể được ứng dụng để là mô hình học tập hoặc nghiên cứu ở nhiều trường học hoặc phòng thí nghiệm. Trong thực tế, việc điều chỉnh tốc độ động cơ cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với các loại động cơ có công suất lớn trong sản xuất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: