ĐỒ ÁN - Điều khiển và giám sát hệ thống pha trộn và đóng gói café hòa tan sử dụng PLC S7-300 và WinCC


Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nhằm biến đổi nền kỹ thuật công nghiệp lạc hậu chuyển sang nền công nghiệp hiện đại tiếp cận trình độ phát triển của thế giới.  Cùng với sự phát triển vựơt bậc của nền công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng suất cũng như khả năng giám sát của con người trong công cuộc sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết.
Trong thời buổi khoa học kỹ thuật về tự động hóa ngày càng phát triển vựơt bậc và được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các xí nghiệp, phân xưởng… Các hệ thống điều khiển dùng PLC ngày càng được sữ dụng rộng rãi và phổ biến để thay thế cho các thao tác chân tay không đạt đựơc độ chính xác cao. Tuy nhiên, để có thể dễ dàng giám sát và điều khiển các loại PLC khác nhau thì cần phải có sự hỗ trợ của các phần mềm hỗ trợ.

Hiện nay, có rất nhiều các phần mềm hỗ trợ giám sát và điều khiển hoạt động của PLC.  Trong số đó,  phần mềm Win CC  đang được sữ dụng rộng rãi để giám sát SCADA với công nghệ đột phá, chức năng hoàn hảo , dễ sữ dụng của hãng Siemens. Ngoài ra, phần mềm WinCC  còn cung cấp đồ họa trực quan quản lý hoạt động của bạn, kiểm soát và tối ưu hóa đến một cấp độ hoàn toàn mới. WinCC được thiết kế dựa theo các tiêu chuẩn tối đa hóa năng suất, hiệu quả sử dụng tối ưu hóa, chất lượng tăng…
Nhìn thấy được sự quan trọng của việc ứng dụng các phần mềm giám sát và điều khiển vào các hệ thống công nghiệp ngày nay, chúng tôi đã chọn đề tài  ” Điều khiển và giám sát hệ thống pha trộn và đóng gói café hòa tan sử dụng PLC S7_300 và WinCC ” nhằm góp một phần nhỏ để giải quyết vấn đề nêu trên.

NỘI DUNG:

Phần I. PLC S7-300 6
1.1.Giới thiệu về PLC 6
1.2.Các module của PLC 7
1.3.Các mode hoạt động 10
1.4.Các kiểu dữ liệu 11
1.5.Cấu trúc bộ nhớ 12
1.6.Chu kỳ quét của PLC 14
1.7.Trao đổi dữ liệu giữa CPU và module 15
Phần II.WINCC 16
2.1.Tổng quan về WINCC 16
2.2.Các tính năng quan trọng 17
2.3.Các yêu cầu khi xây dựng hệ thống trên WINCC 17
2.4.Cấu trúc control center 18
2.5.Các đặc điểm chính của WINCC 19
Phần III.Giới thiệu tổng quát về hệ thống pha trộn và đóng gói sản phẩm café hòa
 tan 22
Phần IV.Thiết kế hệ thống 25
4.1.Yêu cầu của dây chuyền chế biến 25
4.2.Cấu hình phần cứng và lập trình trên S7-300 26
4.3.Giới thiệu các thiết bị khác được sử dụng trong hệ thống 41
4.4.Tạo dự án và thiết kế giao diện WINCC 43
4.5.Liên kết giữa WINCC và PLC 48
4.6.Giao diện hoàn thành trên WINCC và các chức năng điều khiển 48
4.7.Mô phỏng trên PLCSIM và WINCC 52
4.8.Một số hình ảnh thực tế về dây chuyền chế biến café 53
Kết luận và cảm ơn 54
Tài liệu tham khảo 55

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: