ĐỒ ÁN - Khảo sát cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền, nắp thân máy và xylanh


Ngành ô tô chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và trong lĩnh vực quốc phòng. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới đã được áp dụng nhanh chóng vào công nghê chế tạo ô tô. Các tiến bộ khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn nhằm mục đích giảm cường độ  lao động cho người lái, đảm bảo an toàn cho xe, người, hàng hóa và tăng tính kinh tế nhiên liệu của xe. Nhằm nâng cao kiến thức và áp dụng khoa hoc vào lĩnh vực nghiên cứu, nằm trong mục tiêu đào tào cho sinh viên ngành cơ khí động lực ôtô của trường cũng như góp một  phần nhỏ làm phong phú thêm các bài giảng hay tài liệu tham khảo cho các sinh viên về động cơ nhất là động cơ diesel trang bị trên ô tô. Vì vậy, trên cơ sở đó em được chọn làm đề tài về:
“KHẢO SÁT CƠ CẤU TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN, NẮP-THÂN MÁY VÀ XYLANH”. Với vốn kiến thức và thời gian có hạn nên bài khóa luận của em còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy trong khoa động lực để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Trong thời gian làm khóa luận em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn trong nhóm làm đề tài và các thầy trong khoa. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Quốc Hoàng đã giúp em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.


NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 1
MỞ ĐẦU 2
1. Mục đích của đề tài. 2
2. Ý nghĩa của đề tài. 2
NỘI DUNG 3
1. CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN. 3
1.1. Nhóm piston. 3
1.1.1. Công dụng, điều kiện làm việc và yêu cầu 3
1.1.2. Đặc điểm cấu tạo 4
1.1.3. Kiểm tra hư hỏng và sửa chữa 9
1.2. Thanh truyền 17
1.2.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu 17
1.2.2. Đặc điểm cấu tạo 17
1.2.3. Kiểm tra và sữa chữa các hư hỏng 21
1.1. Trục khuỷu, bánh đà. 25
1.1.1. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc và yêu cầu của trục khuỷu 26
1.1.2. Đặc điểm cấu tạo của trục khuỷu 27
1.1.3. Bánh đà. 29
1.1.4. Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng 31
1.1.5. Nguyên nhân gây ra hư hỏng của trục khuỷu 32
1.1.6. Kiểm tra và sữa chữa các hư hỏng trục khuỷu 33
1.1.7. Kiểm tra và sữa chữa các hư hỏng bánh đà 37
2. NẮP-THÂN MÁY 38
2.1. Thân máy và nắp máy 38
2.1.1. Cấu tạo thân - nắp máy và các-te 38
2.1.2. Kiểm tra hư hỏng nắp máy-thân máy và các-te 43
2.1.3. Phương pháp sữa chữa 46
3. XYLANH 46
3.1. Công dụng, điều kiện làm việc 46
3.2.  Phân loại và cấu tạo 46
3.3. Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra. 48
3.3.1. Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng. 48
3.3.2. Phương pháp kiểm tra và sửa chữa 49
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: