ĐỒ ÁN - MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG VÀ HIỂN THỊ MỰC NƯỚC DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 16F887


Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, nhiều sản phẩm kỹ thuật số ra đời và đáp ứng được nhiều nhu cầu và lợi ích cho con người, các bộ vi điều khiển có khả năng xử lý nhiều hoạt động phức tạp mà chỉ cần một chip vi mạch nhỏ, nó thay thế nhiều tủ điều khiển lớn và phức tạp và dễ dàng thao tác sử dụng hơn.
Vi điều khiển không những góp phần vào kỹ thuật điều khiển mà còn góp phần to lớn vào việc phát triển các phương thức truyền nhận thông tin. Chính vì vậy mà nhóm thực hiện đề tài đã tìm hiểu và thiết kế “Mạch đo mực nước và điều khiển máy bơm nước tự động sử dụng vi điều khiển PIC 16F887” trong khuôn khổ của đồ án môn học 1 do cô Ths. Huỳnh Thị Thu Hiền hướng dẫn.


NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN ………………………………………………………….1
1.1 Giới thiệu về đề tài ……………………………………………………….1
1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ …………………………………………………….1
1.2.1 Mục tiêu của đề tài…………………………………………………..1
1.2.2 Nhiệm vụ của đề tài………………….………………………...….....1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. …………………………………………1
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………..1
1.3.1 Phạm vi đề tài………………………………………………………...2
1.4 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………….....2
1.4.1. Phương pháp tài liệu…………………………………………………2
1.4.2. Phương pháp thực nghiệm…………………………………………...2
1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn………………..……………………………2
1.5.2. Ý nghĩa khoa học…………………………………………………….2
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn………………………………….....…………….....2
1.6 Cấu trúc đồ án ……………………………………………………………..3

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT …………………………………………………...4
2.1 Giới thiệu về các linh khiện sử dụng ……………………………………….4
2.1.1 Vi điều khiển PIC16F887. …………………………………………......4
2.1.1.1 Giới thỉệu vỉ điều khiển PIC16F887…………………………..…...4
2.1.1.2  Sơ đồ chân của PIC16F887 của hãng Microchip 2.1……………...5
   2.1.1.3  Sơ đồ khối……………………………….....……………….….......6
   2.1.1.4 Tổ chức các bộ nhớ………………………………………………...7
   2.1.1.5 Điều chế độ rộng xung PWM……………………………………..12
2.1.2 Module cảm biến siêu âm SRF05……………………………………..16
   2.1.2.1 Nguyên lý hoạt động và cấu tạo…………………………………. 16
   2.1.2.2  Sơ đồ chân ......................................................................................18
   2.1.2.3 Chức năng trong mạch.....................................................................18
2.1.3 LCD 16x2………………………...........................................................18
   2.1.3.1 Chức năng của LCD……….............................................................18
   2.1.3.2  Sơ đồ chân ......................................................................................29
   2.1.3.3 Chức năng trong mạch…….............................................................20
2.1.4 Module điều khiển động cơ DC L298....................................................20
   2.1.4.1 Chức năng………………….............................................................20
   2.1.4.2  Sơ đồ chân ………………..............................................................21
   2.1.4.3 Chức năng trong mạch…….............................................................21
2.1.5 Nút nhấn đơn 2 chân……………………………………………...…...21
2.1.6 Led đơn…………………………………………………………..........22
  2.1.6.1 Chức năng…………………............................................................22
  2.1.6.2 Sơ đồ chân…………………...........................................................23
  2.1.6.3 Chức năng trong mạch………………….........................................23
2.1.7 Máy bơm nước…………………...........................................................23
2.1.8 Điện trở…………………......................................................................24
2.1.9 Biến trở…………………......................................................................26

Chương 3: MÔ PHỎNG-THIẾT KẾ THI CÔNG ………………………………....27
3.1 Sơ đồ khối ………………………………………………………………....27
3.1.1 Danh sách các khối………....................................................................27
3.1.2. Chức năng từng khối …….................................................................28
3.2 Thiết kế phần cứng ………………………………………………………..29
3.2.1. Khối nguồn……………….................................................................29
3.2.2. Khối xử lý trung tâm……..................................................................30
3.2.3. Khối cảm biến……............................................................................31
3.2.4. Khối điều khiển động cơ DC:…........................................................34
3.2.5. Khối led báo hiệu và nút nhấn….....................................................36
3.2.6. Khối  hiển thị ...................................................................................36
3.3 Lưu đồ chương trình…………………………………………………….37
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM …………………………………….38
4.1 Kết quả mô phỏng-nhận xét ……………………………………………38
4.2 Kết quả thi công-nhận xét ……………………………………………...39
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN …………………………...41
5.1. Kết luận ………………………………………………………………...41
5.2. Hướng phát triển ……………………………………………………….41
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….42
PHỤ LỤC……………….……………………………………………………….43

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thanh Bình) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: