ĐỒ ÁN - Nghên cứu và phát triển máy gọt dừa tự động để phục vụ xuất khẩu


Dừa xiêm là một sản phẩm đặc thù của các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã và đang đƣợc sử dụng nhƣ một sản phẩm nƣớc giải khát bổ dƣỡng cho nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu. Để giúp đƣa sản phẩm dừa xiêm ra thị trƣờng, dừa xiêm cần đƣợc gọt lớp vỏ ngoài và tạo hình dạng côn để dễ sắp đặt vận chuyển cũng nhƣ cắt chóp để uống. Hiện tại các công việc này đƣợc thực hiện bằng tay có năng suất thấp và khá nguy hiểm. Ngoài ra,việc gọt dừa bằng tay không cho kích thƣớc đồng nhất và chƣa đạt thẩm mỹ. Việc nghiên cứu các máy gọt dừa xiêm trên thế giới - chủ yếu ở Thái Lan, Đài Loan – cũng chỉ đạt đƣợc các kết quả khá khiêm tốn với các máy bán tự động. Các máy tƣơng ứng chƣa đƣợc nghiên cứu và chế tạo ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu máy gọt vỏ dừa tự động đã đề xuất đƣợc nguyên lý, kết cấu động học và thiết kế chi tiết của máy. Các thông số hình học về dao gọt, chế độ hoạt động (số vòng quay, lực,…) đƣợc xác định bằng thực nghiệm trên máy chế tạo thử nghiệm. Thiết kế chi tiết hệ thống máy có thể đƣa vào chế tạo trong thực tiễn đƣợc điều khiển tự động và có thể đạt đƣợc năng suất cao, dừa sản phẩm (sau gọt) đạt đƣợc các yêu cầu về kích thƣớc và thẩm mỹ.


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thanh Bình) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: