ĐỒ ÁN - Nghiên cứu tổng quan về hệ thống bơm trong công nghiệp thiết kế hệ thống bơm luân phiên điều khiển bằng PLC và biến tần


Ngày nay trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong thực tế sản xuất đang được phát triển rộng rãi cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong đó ngành tự động hóa chiếm một vai trò rất quan trọng không những làm giảm nhẹ sức lao động cho con người mà còn góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng xuất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, chính vì thế tự động hóa ngày càng khẳng định được vị trí cũng như vai trò của mình trong các ngành công nghiệp và đang được phổ biến rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Chiếm một vị trí khá quan trọng trong ngành tự động hóa đó là kỹ thuật điều khiển logic PLC. Nó đã và đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong các ngành kinh tế quốc dân. Không những thay thế cho kỹ thuật điều khiển bằng cơ cấu cam hoặc kỹ thuật rơle trước kia mà còn chiếm lĩnh nhiều chức năng phụ khác nữa. Bên cạnh đó việc sử dụng biến tần đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, đặc biệt nhất của hệ truyền động biến tần – động cơ là có thể điều chỉnh vô cấp tốc độ động cơ thay đổi theo ý muốn trong một dải rộng.
Xuất phát từ thực tế đó, trong quá trình học tập tại trường đại học Dân Lập Hải Phòng, em đã được nhận đồ án với đề tài là: “Nghiên cứu tổng quan về hệ thống bơm trong công nghiệp. Thiết kế hệ thống bơm luân phiên điều khiển bằng PLC và biến tần”.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1...................................................................................................................................................2
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BƠM..........................................................................................................2
1.1.TỔNG QUAN VỀ BƠM.....................................................................................................................2
1.1.1. Khái niệm về bơm.......................................................................................................................2
1.1.2. Phân loại bơm..............................................................................................................................2
1.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦABƠM...............................................................3
1.2.1. Cấu tạo bơm.................................................................................................................................3
1.2.2. Nguyên lý hoạt động của bơm....................................................................................................5
1.3. SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CÁC PHẦN TỬ QUAN TRỌNG CỦA BƠM...................................................8
1.3.1. sơ đồ và phần tử quan trọng trong hệ thống bơm.......................................................................8
1.3.2. Phương pháp tăng lưu lượng và cột áp trong hệ thống bơm....................................................10
CHƯƠNG 2................................................................................................................................................. 13
TỔNG QUAN VỀ PLC VÀ BIẾN TẦN..................................................................................................... 13
2.1. GIỚ THIỆU VỀ BIẾN TẦN LS(IG5A)........................................................................................... 13
2.1.1. Loại 230V (0.5-5.4)................................................................................................................... 14
2.1.2. Loại 460V (0.5-5.4HP).............................................................................................................. 14
2.1.3. Các đặc tính ưu việt của biếntần............................................................................................... 14
2.1.4. Các ký hiệu trên mặt điềukhiển................................................................................................. 16
2.1.5. Cài đặt và thay đổi các thôngsố................................................................................................. 17
2.1.6. Lắp đặt........................................................................................................................................ 19
2.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC PLC S7 –200............................................24
2.2.1. Cấu trúc chung của plc s7 –200................................................................................................ 24
2.2.2. Thực hiện chươngtrình.............................................................................................................. 30
2.2.3. Phương pháp lập trình vớiplc.................................................................................................... 31
2.2.4. Các lệnh cơ bản plc simatic s7-200........................................................................................... 32
CHƯƠNG 3:................................................................................................................................................ 49
THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG............................................................................................................ 49
3.1. YÊU CẦU CÔNGNGHỆ................................................................................................................. 49
3.2. SƠ ĐỒ MẠCH ĐỘNG LỰC........................................................................................................... 50
3.3. SƠ ĐỒ KẾT NỐI PLC..................................................................................................................... 51
3.3.CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀUKHIỂN...................................................................................................... 53
KẾT LUẬN.................................................................................................................................................. 59

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: