ĐỒ ÁN - Nhận dạng mặt người trên matlab


Hơn một thập kỷ qua có rất nhiều công trình nghiên cứu về bài toán nhận dạng khuôn mặt người từ ảnh đen trắng, xám đến ảnh màu như ngày hôm nay. Các nghiên cứu đi từ bài toán đơn giản, mỗi ảnh chỉ có một khuôn mặt người nhìn thẳng vào thiết bị thu hình và đầu ở tư thế thẳng đứng trong ảnh đen trắng. Cho  đến ngày hôm nay bài toán mở rộng cho  ảnh màu, có nhiều khuôn mặt trong cùng một  ảnh, có nhiều tư thế thay  đổi trong  ảnh. Không những vậy mà còn mở rộng cả phạm vi từ môi trường xung quanh khá đơn giản cho đến môi trường xung quanh rất phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.

Mục tiêu của đề tài “ Nhận dạng mặt người trên matlab” là thực hiện chương trình tìm kiếm một bức ảnh có khuôn mặt một người trong tập ảnh cơ sở giống với khuôn mặt của người trong bức ảnh cần kiểm tra bằng ngôn ngữ matlab.
Để tiện theo dõi tôi xin trình bày đề tài theo ba phần như sau:
- Phần đầu là giới thiệu về thuật toán PCA là ứng toán được sử dụng rất nhiều trong viễn thông. Và đề tài này sử dụng thuật toán PCA.
- Phần tiếp theo là giới thiệu các lệnh được sử dụng trong chương trình.
- Phần cuối cùng là giới thiệu giao diện chương trình và code nguồn.
Do tài liệu tham khảo hạn chế, trình độ có hạn và kinh nghiệm trong thực tiễn còn non kém, nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được nhận những ý kiến đóng góp, giúp đỡ chân tình, quý báu của quý thầy cô cùng các bạn sinh viên.

NỘI DUNG:

PHẦN A:GIỚI THIỆU
LỜI CẢM ƠN ii
LỜI MỞ ĐẦU iii
MỤC LỤC iv
LIỆT KÊ HÌNH vi
LIÊT KÊ BẢNG vii
PHÂN B: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP
1.1 Đặt vấn đề 3
1.2 Lý do chọn đề tài 3
1.3 Mục đích nghiên cứu 3
1.4 Giới hạn nghiên cứu của đề tài 3
CHƯƠNG 2:CÁC THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT
2.1 Định nghĩa bài toán xác định khuôn mặt người 6
2.2  Ứng dụng của phương pháp xác định khuôn mặt người 6
2.3 Phương pháp xác định khuôn mặt người 7
2.4 Nhận dạng khuôn mặt dùng thuật toán PCA 8
2.5 Nhận dạng ảnh dựa trên PCA 9
CHƯƠNG 3: ẢNH MÀU TRÊN MATLAB VÀ CÁC LỆNH XỬ LÝ ẢNH
3.1  Giới thiệu ảnh số 14
3.1.1 Biểu diễn ảnh số 14
3.1.2 Ảnh màu 15
3.1.3 Các định dạng ảnh cơ bản trong xử lý ảnh 17
3.2 Các kiểu hình ảnh trong Matlab 19
3.3  Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu 21
3.4  Các phép toán số học cơ bản đối với dữ liệu ảnh 22
3.5  Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab 22
3.6  Các hàm khác được sử dụng trong đề tài 24
CHƯƠNG 4:GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
4.1 Giới thiệu chương trình 26

CHƯƠNG 5: SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CODE CHƯƠNG TRÌNH
5.1 Sơ đồ khối 32
5.2 Code chương trình 32
CHƯƠNG 6: PHẠM VI GIỚI HẠN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỀ TÀI
6.1 Phạm vi giới hạn của đề tài 42
6.2 Hướng mở rộng của đề tài 42

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: