ĐỒ ÁN - NỘI SUY ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG


Mỗi luận văn là một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu thực tế, Quá trình làm luận văn cũng là quá trình đúc kết kinh nghiệm của mỗi người. Qua quá trình làm luận văn, sau khi phân tích, tìm hiểu chung về các thuật toán nội suy, em đã bổ sung thêm cho mình nhiều kiến thức quý giá. Em đã tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn về các phương pháp nội suy ảnh và một số ứng dụng của nó.

Em đã có thêm những kiến thức mới về xử lý ảnh trong công việc sử dụng nội suy để phóng to, bóp méo ảnh, quay ảnh, sinh ảnh trung gian cùng với các ứng dụng của nó, hiện tượng răng cưa cũng như vỡ hạt trên hình ảnh được cải thiện rất nhiều khi thực hiện nội suy, các hình ảnh trung gian được sinh ra tạo cho hình ảnh trở nên tự nhiên như thực. Em đã tìm hiểu được 5 phương pháp nội suy ảnh, với thuật toán và ứng dụng của nó. Các phương pháp nội suy ảnh em nghiên cứu ở đây không đi sâu về quá trình tìm ra giá trị nội suy như trong toán học mà chủ yếu việc tìm ra giá trị nội suy dựa vào các điểm lân cận.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: