ĐỒ ÁN - Tìm hiểu về s7-300 và wincc ứng dụng điều khiển giám sát sản xuất nước tinh khiết


Ngày nay , khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển cộng với sự phát triển của các ngành công nghiệp .Do đó nhu cầu sản xuất ngày càng tăng,tự động hóa cũng không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu đó.Ứng dụng công nghệ tự động vào sản xuất là xu hướng tất yếu của nước ta.Hiện nay ,hàng loạt các nhà cung cấp công nghệ đã và đang phát triển nhiều thiết bị ,chương trình giám sát .Tuy nhiên , phổ biến và hay được sử dụng nhiều là  chương trình WinCC kết hợp vói các PLC .


Trong phần Đồ Án này ,chúng tôi xin trình bày những hiểu biết của mình về hai chương trình này.

NỘI DUNG:

1.TÌM HIỂU VỀ S7-300 1
1.1 .Giới thiệu chung về PLC (Programmable Logic Control) : (bộ điều khiển logic khả trình). 1
1.1.2. Phân loại PLC: 4
1.1.3. Các bộ điều khiển và phạm vi ứng dụng: 4
1.1.3.1. Máy tính: 4
1.1.3.2 .Vi xử lý: 5
1.1.3.3. PLC 5
1.1.4 Ưu điểm khi sử dụng hệ thống điều khiển với PLC: 5
1.1.5 Ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC: 6
1.2. Hệ thống điều khiển PLC S7-300. 6
1.2.1 Các tính năng của PLC S7-300: 6
1.2.2 Các Module của S7-300: 6
1.2.3 Cấu trúc bộ nhớ của CPU S7-300: 13
1.2.4 Các ngôn ngữ lập trình của S7-300: 15
1.2.4.1 Ngôn ngữ lập trình LAD 15
1.2.4.2 Ngôn ngữ lập trình FBD 16
1.2.4.3 Ngôn ngữ lập trình STL 16
1.2.4.4 Ngôn ngữ lập trình SCL 17
1.2.4.5 Ngôn ngữ lập trình S7-Graph: 18
1.2.4.6 Ngôn ngữ lập trình Hi-Graph: 18
1.3. Cài đặt phần mềm S7-300 và chọn chế độ làm việc: 19
1.3.1 Giới thiệu chung: 19
1.3.2 Cài đặt STEP7: 19
1.3.3 Đặt tham số làm việc: 23
1.3.4 Trình tự các bước thiết kế chương trình điều khiển: 23
1.3.5 Soạn thảo một Project: 24
1.3.5.1 Khai báo và mở một Project mới: 24
1.3.5.2 Xây dựng cấu trúc phần cứng cho trạm PLC: 26
1.3.5.2 Cấu trúc PROJECT STEP7: 26
1.3.5.2 Viết chương trình điều khiển: 26
1.3.5.3 Soạn thảo chương trình cho các khối Logic: 28
1.3.6 Nạp chương trình và giám sát việc thực hiện chương trình: 32
1.3.6.1 Nạp chương trình soạn thảo từ PC xuống CPU: 32
1.3.6.2 Xóa chương trình đã có trong CPU: 32
1.3.6.3 Giám sát việc thực hiện chương trình: 33
2.Dự án winCC 33
2.1.1 Bước 1: Khởi động WinCC 34
2.1.2    Bước 2:Tạo dự án (Project) mới 34
2.1.3  Bước 3: Cài đặt bộ điều khiển cho PLC 36
2.1.4 Tags và các nhóm Tag: 39
2.1.4.2    Bước 4a:   Tạo nhóm tag 40
2.1.5  Hiệu chỉnh hình ảnh quá trình (Process Pictures) 42
2.1.5.1   Bước 5.1 :Tạo hình ảnh quá trình: 42
2.1.5.2 Cửa sổ Graphics Designer: 43
2.1.5.3 Hình ảnh quá trình. 45
2.1.5.4  Bước 5.2 : Tạo nút nhấn (button) : 45
2.1.5.5   Bước 5.3 : Định dạng hình ảnh quá trình 46
2.1.5.6  Bước 5.4 Kích hoạt chế độ hiển thị Fill Level : 48
2.1.5.7  Bước 5.5: Tạo và thực thi vùng xuất/nhập dữ liệu: 51
2.1.6  Bước 6: Thiết lập thuộc tính chạy thực (Runtime) 53
2.1.7  Bước 7: Kích hoạt Project 54
2.1.8  Bước 8: Dùng bộ mô phỏng (Simulator) 55
2.2  Hiển thị các giá trị của quá trình 56
2.2.1  Bước 1: Mở Tag Loging 56
2.2.2 Bước 2: Cấu hình bộ định thời (timer) 57
2.2.3  Bước 3: Tạo vùng lưu trữ ( Archive): 58
2.2.4   Bước 4: Tạo Trend Window 60
2.2.5 Bước 5: Tạo cửa sổ bảng biểu ( Table) 62
2.2.6  Bước 6: Thiết lập thuộc tính chạy thực : 65
2.2.7 Kích hoạt Project : 65
3.1. Ứng Dụng điều khiển lập trình  Lader với S7-300 67
3.1.1 Chương trình của “Day Chuyen San Xuat Nuoc Tinh Khiet”. 77
3.1.2 Giải thích chương trình: 80
3.1.3 Mô Phỏng Chương Trình S7-300 81
3.2    Các bước thực hiện trên WinCC. 86
3.2.1 Khởi động chương trình và tạo biến 86
3.2.2 Tạo màn hình biểu diễn. 93
3.2.3 Đặt điều kiện cho Runtime  hoạt động 101
3.3.3.1   Hiển thị các giá trị xử lý 105
3.3.3.2 Tạo một Trend Window trong Graphic Designer 110
3.3.3.3 Tạo một Table Window trong Graphic Designer 116
3.3.4 Cấu trúc Alarm logging. 123
3.3.4.2   Cài đặt thông báo màu . 130
3.3.4.3 Chèn cửa sổ bản tin vào trong bức ảnh. 130

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: