ĐỒ ÁN - Xác định khuôn mặt người trong ảnh bằng logic mờ


Ngày nay ngành khoa học máy tính đã và đang góp rất nhiều cho xã hội loài người, từ ứng dụng trong thường ngày cho đến các ứng dụng chuyên sâu trong xã hội, an ninh, quân sự,... Đây chính là một trong những động lực chính để số lượng đề tài, công trình khoa học ngày càng được đầu tư nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: