SÁCH - Dược lực học 2019 - Tái bản lần thứ 23 (Ths. Ds. Trần Thị Thu Hằng)


DƯỢC LỰC HỌC In lần thứ 23 cũng là lúc quyển sách này tròn 25 tuổi ( 1994 – 2019 ) mỗi lần tác giả luôn bổ sung các thông tin mới về nhiều loại thuốc mới để quý độc giả nắm bắt kịp thời  và hiệu chỉnh chương còn lại do tác giả THS.DS. Trần Thị Thu Hằng

Lần tái 23 này , Dược lực học hiệu chỉnh và thêm các thông tin mới về các chương :


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I . DƯỢC LỰC HỌC ĐẠI CƯƠNG.
CHƯƠNG II . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG .
CHƯƠNG III . AUTACOID, CÁC THUỐC KHÁNG VIÊM .
CHƯƠNG IV . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH THỰC VẬT .
CHƯƠNG V . HORMON  VÀ CÁC THUỐC KHÁNG HORMON
CHƯƠNG VI . THUỐC TIM  MẠCH .
CHƯƠNG VII . VITAMIN VÀ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG .
CHƯƠNG VIII . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ TIÊU HÓA.
CHƯƠNG IX . THUỐC SỬ DỤNG TRONG HÓA TRỊ LIỆU .
CHƯƠNG X . THUỐC VỀ MÁU VÀ ĐỘC CHẤT HỌC .
BẢNG CHỈ DẪN TÊN THUỐC

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: